Anslutning av vatten och avlopp

Här finns information om hur du gör för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen i Varberg eller Falkenberg.
För att ansluta till den kommunala VA-anläggningen och för att ha rätt att använda den behöver du skicka in en anmälan om VA-anslutning tillsammans med planritningar och VA-ritningar till oss på VIVAB. Anslutning är bara möjlig om fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde.

Om du har specifika frågor om anläggningsavgifter, anmälan vid inkoppling eller hantering av fastighetens servisventil i gatan och uppsättning av vattenmätare kan du kontakta vår kundtjänst. Kundtjänst kan även skicka dig blanketten Anmälan VA-anslutning om du inte har möjlighet att själv skriva ut den.

Servisventil (avstängningsventil)

Till varje fastighet finns en ventil som stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Denna får endast hanteras av personal från VIVAB. 

Anslutningskostnad vatten och avlopp

Det går att göra en ungefärlig beräkning av vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Beräkningen är möjlig för nyanslutning av ett enbostadshus eller en mindre hyresfastighet med maximalt två lägenheter. Den ungefärliga beräkningen gör du via vår självservice. Du kan också skicka in blanketten Anmälan VA-anslutning för att få en uppskattad kostnad.

Eget avlopp

För dig som bor utanför kommunernas verksamhetsområde för vatten och avlopp finns mer information på respektive kommuns hemsida.


Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Mån-fre kl 8-12 och kl 13-15

Självservice

Vid anslutning av enbostadshus eller mindre hyresfastighet kan du göra en ungefärlig beräkning via Självservice

Lägenhetsavgift - vad är det?

Undrar du varför det står en lägenhetsavgift på din faktura? Den är en del av den fasta avgiften.
Läs mer

Bygga till eller bygga om

Här finns information om vad som kan påverka din VA-kostnad när du gör förändringar på din fastighet.
Läs mer