Återvinningscentraler

Det är viktigt att minska mängden avfall. En insats du kan göra för miljön är att källsortera ditt avfall för att öka återvinningen av olika material. Vi har som mål att underlätta för dig att sortera ditt avfall så att det kan återvinnas i så hög grad som möjligt.
Våra återvinningscentraler är alltid bemannade och vår personal hjälper dig att sortera och återvinna på rätt sätt. Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Allt avfall som lämnas i container på återvinningscentralen ska vara förpackat i genomskinliga säckar så att det är synligt för personalen. På våra återvinningscentraler är det inte tillåtet att lämna hushållsavfall, det vill säga sådant som slängs i det bruna och gröna kärlet eller förpackningar som ska lämnas på närmsta återvinningsstation.

Återvinningskort

I Falkenbergs kommun behöver du ett återvinningskort för att besöka återvinningscentralen. Detta kort är personligt och alltid utställt till fastighetsägaren. Som villaägare har du tolv besök på ditt kort, som ägare av ett fritidshus har du åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte. Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan man fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. När besöken på ditt kort tagit slut accepterar du fakturering för kommande besök genom att trycka på knappen vid displayen.


Hyr du en fastighet eller en lägenhet ska du kontakta din hyresvärd gällande återvinningskort. Bor du i bostadsrätt är det ordföranden i bostadsrättsföreningen som tillhandahåller korten. Är du företagare behöver du ansöka om ett kort hos oss, detta gäller både dig som bedriver verksamhet i Varberg och Falkenberg. Mer information om återvinningskorten finns att läsa i nedladdningsbara broschyrer i pdf-format. Önskar du veta hur många besök du har kvar på ditt kort är du välkommen att kontakta kundtjänst. 

Öppettider

Aktuella öppettider för varje återvinningscentral hittar du på sidorna för öppettider, se startsidan. Söndagar och helgdagar är återvinningscentralerna stängda. Alla återvinningscentraler är även stängda midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta återvinningscentraler och öppettider

Har du prylar som kan komma till användning?

Du kan lämna in dem till återvinningscentralerna Östra Hamnvägen i Varberg eller Sandladan i Falkenberg.
Läs mer

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation

Vid klass 2- och 3-varning

När SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) utfärdar vädervarning klass 2 eller klass 3 stänger vi återvinningscentralerna.
Läs mer