Vågar ni anta utmaningen?

Nu är äntligen arbetet med vår nya överföringsledning som möjliggör tillväxt och nybyggnation klar! Var med och fira genom att springa det 16,4 km långa loppet Avloppet. 

Ställ upp som lag eller spring hela sträckan själv. Avloppet är en stafett som arrangeras av VIVAB, Styrud, Varbergs GIF och Friskis och Svettis i Varberg. Avloppet går längs VIVAB:s överföringsledning med start i Limabacka och målgång vid Naturum Getterön, ett av Nordeuropas fågelrikaste område. 
 Sträcka  Distans  Beskrivning  Stigning
 1. Limabacka - Åskloster  4,9 km Denna sträcka går mestadels längs en cykelbana. Asfalterad otrafikerad väg.  9 m
 2. Åskloster - Tångaberg  5,9 km Denna sträcka går till stor del längs en asfalterad trafikerad väg. Flaggvakter finns utplacerade vid korsningar.   38 m
 3. Tångaberg - Naturum  5,6 km Sista etappen går längs asfalterad otrafikerad väg.  24 m