Låga grundvattennivåer - fortsätt spara på vattnet! 

Äntligen får vi lite regn. Det är bra för växtligheten men gör ingen större skillnad för grundvattennivåerna. Vi behöver därför fortsätta spara på vattnet, tillsammans kan vi spara många liter. Vad använder du ditt vatten till?  


Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten. Varje droppe räknas!


Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Läget med låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre. En av dessa anläggningar är vattenverket i Falkenberg. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför viktigt att spara vatten även här.


Det är dock viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. 


Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillsammans kan vi spara många tusen liter varje dag, tack för att du hjälper till! 

2017-06-08 11:04

Så här hjälper du till att spara på vattnet

  • Samla regnvatten i tunna för bevattning i trädgården
  • Bevattna sparsamt med kanna, undvik slang eller spridare
  • Vattna på kvällen och försök vattna nära marken, inte på ytan.
  • Ta en snabb dusch istället för att bada
  • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan de startar
  • Diska aldrig under rinnande vatten och skölj i balja
  • Stäng kranen när du borstar tänderna eller rakar dig
  • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt
  • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken
  • Tvätta bilen i en riktig biltvätt där vattnet renas och återanvänds

Mer om vattenbristen

Här kan du läsa mer om vattenbristen, vad vi gör för att spara på vattnet och några av de vanligaste frågorna och svaren.
Läs mer