Driftstörningar

igår kl 15:10 Vattenläcka på Båtmansvägen, Falkenberg

Vi arbetar just nu med att åtgärda en vattenläcka på Båtmansvägen i Falkenberg. Vattnet kommer att stängas av inom kort, läckan kommer åtgärdas under fredagen den 26 maj. De hushåll som kommer stå utan vatten är nr. 2 samt nr. 6-14.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat eller grumligt. Spola en längre stund så ska vattnet klarna. 
Dela till
Visa mindre

igår kl 08:28 Väg avstängd pga en läcka som lagas i Falkenberg

Infarten till Birgers väg och Utsiktsvägen är avstängd i dag 8-16  pga en läcka som lagas. De tre fastigheter som är utan vatten idag har fått meddelande om det.
Dela till
Visa mindre

11 maj kl 13:37 Spara på vattnet - låga grundvattennivåer

Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten. Varje droppe räknas!


Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Läget med låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre. En av dessa anläggningar är vattenverket i Falkenberg. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför viktigt att spara vatten även här.


Det är dock viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. 


Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillsammans kan vi spara många tusen liter varje dag, tack för att du hjälper till! 


Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.

Planerade arbeten

Här kan du läsa lite om våra planerade arbeten.
Läs mer

Åtgärdade driftstörningar

Här kan du läsa om åtgärdade driftstörningar

Läs mer