Andra spadtaget för ny återvinningscentral i Varberg

Nu tar VIVAB andra spadtaget för den nya återvinningscentralen i Varberg. Det första togs i samband med att markarbete påbörjades. En modern central med stort fokus på återbruk ska stå klar i Holmagärde industriområde under senhösten 2018.

Den nya anläggningen ska ersätta den nuvarande återvinningscentralen på Östra Hamnvägen. Återbruk har varit en central del redan i markarbetet då stora mängder schaktade massor har återanvänts i tre parallella projekt. När den nya anläggningen står klar kommer besökarna, förutom att lämna material för återvinning, enkelt kunna bidra till återbruk genom att lämna prylar som är för bra för att slängas till second hand. 

Onsdagen den 6 september klockan 10.00 tas det andra spadtaget. VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen, ordförande Peter Sjöholm, avfallschef Johan Fälth samt byggentreprenören MVB Astor finns på plats för att ge information om byggnationen och planerna för den nya återvinningscentralen. 
2017-09-04 21:08