Helikopter ska mäta grundvattentillgångarna i Falkenberg

Efter att låga grundvattennivåer och ökande problem med vattenbrist har konstaterats runt om i landet har regeringen gett SGU (Sveriges geologiska undersökning) i uppgift att mäta grundvattentillgångarna.

Under oktober månad utför SGU mätningar med helikopter i Laholms och Falkenbergs kommuner. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena.

Helikoptermätningarna genomförs i Falkenberg kommun under veckorna 40 och 41. Mätningarna beräknas starta lördag 7 oktober och ta fyra dagar. Vilka dagar som mätningarna kommer att ske beror på väderlek. En helikopter kommer att flyga på en höjd av 70 meter med en mätutrustning som hänger under helikoptern på cirka 30 meter. 

Resultaten av mätningarna beräknas vara klara i under våren 2018. De kommer att kunna användas till arbetet med en långsiktig plan för vattenförsörjning.

Läs mer om hur mätningarna går till och vilka områden som berörs på www.sgu.se
2017-10-06 20:22