Idag la vi sista röret i projekt Norra kuststammen

Den nya avloppsledningen i Varberg, Norra kuststammen, sträcker sig från Lahall till Getterön och började byggas i mars 2016. Ledningen är en förutsättning för att Varbergs kommuns expansionsplaner längs norra kusten ska kunna bli verklighet.


Idag, fredag 8 september lades den allra sista delen av den nästan 18 kilometer långa rörledningen och det är snart dags att ta ledningen i drift. 


- Tack vare mycket lyckad samverkan mellan alla aktörer har vi skapat ett effektivt projekt där vi har kunnat sänka kostnaderna och hålla tiden. Det känns fantastiskt att äntligen få lägga sista pusselbiten i det här omfattande projektet, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB 


     

Invigs med motionslopp – Avloppet 16 september
Nu är alltså projektet nästan i mål. Lördag den 16 september går Avloppet av stapeln för att uppmärksamma den färdiga ledningen. Ett motionslopp längs lednings-sträckningen där anmälningsavgiften skänks till WaterAid som arbetar för rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste länder.

Välkommen att titta på ledningen
Välkommen på besök längs ledningssträckningen. För att boka en lämplig tid och plats, kontakta projektledare Michael Fransson, kontaktuppgifter enligt nedan, tel: 0757- 27 40 34, e-post: michael.fransson@vivab.info. 
2017-09-08 15:04

Avloppet - en skitkul stafett

Lördag den 16 september går Avloppet av stapeln. Motionsloppet går längs ledningssträckan och du kan välja mellan att springa hela sträckan själv eller delta i lag.

Läs mer om Avloppet

Norra kuststammen

orra kuststammen består av 17 550 meter avloppsledning, sju pumpstationer har byggts längs sträckningen och ledningen har en kapacitet att betjäna mer än 15 000 personer. Projektet har haft ett stort fokus på miljö genom hela byggtiden. Ledningen ökar kapaciteten längs norra kusten och därmed minskar risken för bräddningar (att orenat avloppsvatten rinner ut i havet på grund av kraftigt regn eller strömavbrott). Dessutom blir det en bättre rening av det avloppsvatten som tidigare gick till Bua reningsverk. Det leds nu istället till Getteröverket där en effektivare rening sker.

Läs mer om Norra kuststammen