Ledningsarbete på Otto Torells gata, Varberg

Idag, den 8 januari, påbörjas ett ledningsarbete på Otto Torells gata i Varberg. Arbetets syfte är att förbereda för Varbergstunneln och för att säkra dricksvattenförsörjningen till det kommande nya området Västerport.

Arbetet beräknas vara klart den 31 mars. Gatan kommer fortsätta att vara avstängd efter det att VIVAB:s arbete är färdigställt pga arbete av Varberg Energi. Gatan beräknas vara öppen för trafik igen juni 2018.

Klicka här för att läsa mer.
2018-01-08 08:28

Aktuella projekt

Läs om VIVAB:s aktuella projekt
Projekt