Nödvattenövning i Falkenberg

Vid en allvarligare händelse som resulterar i ett längre avbrott i dricksvattenleveransen behöver vi vara förberedda och kunna försörja viktiga samhällsfunktioner med nödvatten. Exempel på händelser som kan påverka tillgången till vatten är stora läckor, förorenat vatten och elavbrott.

En heldag med fokus på nödvattenförsörjning

För att vara väl förberedda vid en eventuell kris genomför VIVAB en nödvattenövning onsdag den 4 oktober. Olika förvaltningar och bolag i Varbergs och Falkenbergs kommuner är inbjudna att delta i övningen. 
Tidigare har övningar med fokus på krisledning genomförts med de båda kommunerna. Morgondagens övning har en mer praktisk inriktning då rutiner för nödvattenförsörjningen övas. På förmiddagen blir deltagarna utbildade av VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp. Under eftermiddagen med start kl 12.30, övar vi som om att det vore skarpt läge, på att fylla nödvattentankar och leverera nödvatten. Flera samhällsviktiga funktioner i Falkenbergs kommun ges då tillfälle att träna på att hämta och använda vattnet.

16 tankar kommer att fyllas med vatten och köras ut med lastbil till samhällsviktiga verksamheter (skolor, förskolor och äldreboenden) och ett par hämtställen där allmänheten kan hämta vatten. Lastbilarna och tankarna kommer under eftermiddagen att synas i Falkenberg, Morup, Långås, Glommen och Ljungby.

För mer information, välkomna att kontakta:

Petra Rissmann, VA-chef
Telefon: 0757-27 41 80
2017-10-04 08:19