Inbjudan till utökat samråd:  Ny omlastningsstation för brännbart hushållsavfall och förbehandling av organiska avfall i Gödastorp 

VIVAB inbjuder till utökat samråd angående tillståndsansökan enligt miljöbalken för en ny omlastningsstation för brännbart hushållsavfall och förbehandling av organiska avfall i Gödastorp, Falkenbergs kommun. Samrådsförfarandet är en viktig del i tillståndsprocessen och syftar till att informera om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information.


Du hittar samrådsunderlaget som en nedladdningsbar PDF-fil här intill.


Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till elisabeth.andersson@vivab.info, alternativt per post till:

VIVAB

Elisabeth Andersson

Box 110

311 22 Falkenberg.


Vi tar emot synpunkter och upplysningar till och med fredag 26 januari 2018. 


Frågor?

Kontakta Elisabeth Andersson per e-post eller telefon, 0757-27 40 41.


2018-01-08 11:52

Ladda ner samrådsunderlaget här