Planerade arbeten

15 nov kl 08:47 Ledningsarbete på Ottilias väg, Falkenberg

I december genomför vi ett ledningsarbete på Ottilias väg. För att driftsäkra VA-tjänster byter vi ut dricks- avlopps- och dagvattenledningarna. Vi beräknar påbörja arbetet under vecka 48 (och eventuellt förbereda platsen under vecka 47).

När är det klart?
Ledningsarbetet beräknas pågå till och med december och eventuellt någon vecka in i januari 2018.

Hur påverkas boende i området?
Ottilias väg kommer att vara helt avstängd under hela perioden. Garagen kommer inte att kunna användas. Bilparkering hänvisas till kringliggande gator. 

Under dagtid kan VIVAB behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. 

Fler frågor om arbetet?
Välkommen att kontakta:
Jimme Uhlin, tel: 0757-27 41 84
E-post: jimmie.uhlin@vivab.info

Dela till
Visa mindre

31 okt kl 14:35 Nya vattenledningar i Varberg

I februari påbörjar vi ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. Arbetet beräknas pågå till och med december 2018.

Varför?

Syftet med ledningsarbetet är att genomföra ett förbättrings- och förstärkningsarbete av huvudledningsnätet från vattentornet. Genom att skapa goda förutsättningar för vatten och avlopp säkras dricksvattenleveransen i centrum och i det nya området Västerport. I samband med att de nya ledningarna anläggs kommer det även byggas en dagvattenledning som leder vattnet ut i hamnen.

Hur påverkas jag?

Framkomlighet och parkering kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår. Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Vi kommer informera innan vattnet stängs av.

Missfärgat vatten?

Vid ledningsarbeten kan vattnet ibland bli missfärgat eller grumligt. Detta är ingen fara för hälsan. Undvik dock att tvätta kläder just då. Det kan även upplevas bubbligt. En stunds spolning gör att vattnet ser ut som vanligt igen.

Preliminär tidsplan

Gödestadsvägen, Magasinsgatan  februari - september 2018
Kyrkogårdsvägen  september - december 2018
Hamnutloppet, Östra Hamnvägen  februari - augusti 2018


Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kontakta Michael Fransson, projektledare: michael.fransson@vivab.info tel: 0757 - 27 40 34

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.