Planerade arbeten

Nya ledningar på Otto Torells gata, Varberg

Måndagen den 8 januari 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar på Otto Torells gata. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät. Arbetet är en del av Projekt Västerport och Varbergstunneln.

Arbetet beräknas vara klart mars 2018.

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Hans Grahn-Scharin, projektledare
Tel: 0757 - 27 41 60
Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i hamnen, Varberg

I februari 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet i hamnen är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Tel: 0757 - 27 40 34
Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar på Magasinsgatan, Varberg

I februari 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. Arbetet utmed Magasinsgatan är en del av ett större förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät. Arbetet är en del av Projekt Västerport. 

Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Tel: 0757 - 27 40 34
Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar på Gödestadsvägen, Varberg

I februari 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. Arbetet utmed Gödestadsvägen är en del av ett större förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät. Arbetet är en del av Projekt Västerport. 

Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Tel: 0757 - 27 40 34
Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.