Planerade arbeten

30 mar kl 12:47 Vi lägger nya ledningar på Skansgatan i Varberg

På Skansgatan i Varberg, mellan Thulegatan och Mellangatan byter vi nu ledningar i gatan. Vi lägger nya dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningar och Skansgatan är därför avstängd. Arbetet pågår från slutet av mars och förväntas vara färdigt till slutet av juni. 

Boende i området påverkas främst av att gatan är avstängd. Kortare avbrott i vattenleveransen kan uppstå under tiden. 

Har du frågor om arbetet? Kontakta Bengt-Åke Bengtsson, bengt-ake.bengtsson@vivab.info, tfn 0757-27 41 62. 

Dela till
Visa mindre

27 mar kl 13:51 Vi gräver i Tångaberg

I Tångaberg, Varberg har vi påbörjat schaktning för att lägga ner ledningar i marken. Arbetena påbörjas i slutet av mars och förväntas ta cirka två månader. Boende i området påverkas med begränsad framkomlighet under tiden arbetet pågår. Ingen driftstörning av vattenleveransen ska ske. 

Arbetet är en del av Norra kuststammen, ett stort projekt som möjliggör för Varberg att växa. Läs mer om projektet här: Norra kuststammen

Dela till
Visa mindre

3 nov kl 09:35 Förebyggande ledningsarbete i Åskloster

Med anledning av de kraftiga stormar som orsakat källaröversvämningar i flera hushåll i Åskloster genomför VIVAB ett omfattande ledningsarbete.  

För att kunna möta fortsatta klimatförändringar och minimera risken för ytterligare översvämningar genomför VIVAB ett nu antal förebyggande åtgärder i området. Under 2016 renoverades, genom så kallad relining, prioriterade delar av ledningsnätet - totalt ca 1000 meter ledningar. Ett bakvattenstopp har även monterats.

Arbetet fortsätter under 2017. 
Under våren och sommaren 2017 fortsätter vi att utreda vilka behov av renovering av ledningsnätet som finns. 

För att förebygga dagvatten i avloppsledningsnätet kommer VIVAB att se över felkopplingar på fastigheter och verksamheter, både på privat och offentlig mark. En dagvattenpump kommer att monteras och Åsklosters ledningsnät kopplas ihop med den överföringsledning som nu anläggs mellan Bua och Getteröverket i Varberg vilket medför ett säkrare och mer resurseffektivt avloppsledningsnät.

Kontaktperson VIVAB:
Henrik Tysklind, projektledare
Telefon: 0757- 27 41 98

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.