Nyheter

2017-09-22 Ny hämtningsdag för en del kunder i Tröingeberg och Långås

För att effektivisera hämtningen av hushållsavfallet gör vår entreprenör Nordisk Återvinning från och med vecka 41 ändringar i sina turer i Tröingeberg och Långås. Endast du som har fått ett informationsblad i ditt kärl berörs. 

Vem börs av de ändrade hämtningsdagarna?

Kunder i Tröingeberg som hittills har fått sitt hushållsavfall hämtat på tisdagar udda veckor kommer att få dem hämtade på onsdagar i stället, även fortsättningsvis sker hämtningen udda veckor.

För kunder i Långås som har fått sitt hushållsavfall hämtat på onsdagar udda veckor kommer hämtningen att ske en dag tidigare, på tisdagar, i stället. Hämtningen sker udda veckor precis som tidigare. 
Visa mindre

2017-09-21 Bli mätartekniker hos oss! 

Tycker du om mötet med människor och ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Då är just du den vi söker till jobbet som mätartekniker på vår avdelning Produktion VA. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. 

Just nu söker vi mätartekniker till både Falkenberg och Varberg! 

Läs mer via länkarna: 
Visa mindre

2017-09-19 Helikopter ska mäta grundvattentillgångarna i Falkenberg

Efter att låga grundvattennivåer och ökande problem med vattenbrist har konstaterats runt om i landet har regeringen gett SGU (Sveriges geologiska undersökning) i uppgift att mäta grundvattentillgångarna.

Under oktober månad utför SGU mätningar med helikopter i Laholms och Falkenbergs kommuner. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena.

Helikoptermätningarna kommer att genomföras i Falkenberg kommun under veckorna 40 och 41. En helikopter kommer att flyga på en höjd av 70 meter med en mätutrustning som hänger under helikoptern på cirka 30 meter. 

Mätningarna i området beräknas ta två till tre dagar. Vilka dagar som mätningarna kommer att ske beror på väderlek, vilket också kan innebära att flygningar även görs under helgen. 

Resultaten av mätningarna beräknas vara klara i under våren 2018. De kommer att kunna användas till arbetet med en långsiktig plan för vattenförsörjning.

Läs mer om hur mätningarna går till och vilka områden som berörs på www.sgu.se. Där kommer även att, i slutet av september, finnas en mer detaljerad tidsplan för när flygningarna kommer att ske. 
Visa mindre

2017-09-08 Idag la vi sista röret i projekt Norra kuststammen

Den nya avloppsledningen i Varberg, Norra kuststammen, sträcker sig från Lahall till Getterön och började byggas i mars 2016. Ledningen är en förutsättning för att Varbergs kommuns expansionsplaner längs norra kusten ska kunna bli verklighet.


Idag, fredag 8 september lades den allra sista delen av den nästan 18 kilometer långa rörledningen och det är snart dags att ta ledningen i drift. 


- Tack vare mycket lyckad samverkan mellan alla aktörer har vi skapat ett effektivt projekt där vi har kunnat sänka kostnaderna och hålla tiden. Det känns fantastiskt att äntligen få lägga sista pusselbiten i det här omfattande projektet, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB 


     

Invigs med motionslopp – Avloppet 16 september
Nu är alltså projektet nästan i mål. Lördag den 16 september går Avloppet av stapeln för att uppmärksamma den färdiga ledningen. Ett motionslopp längs lednings-sträckningen där anmälningsavgiften skänks till WaterAid som arbetar för rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste länder.

Välkommen att titta på ledningen
Välkommen på besök längs ledningssträckningen. För att boka en lämplig tid och plats, kontakta projektledare Michael Fransson, kontaktuppgifter enligt nedan, tel: 0757- 27 40 34, e-post: michael.fransson@vivab.info. 
Visa mindre

2017-09-07 Vi söker en mätartekniker

Visa mindre

2017-09-04 Andra spadtaget för ny återvinningscentral i Varberg

Nu tar VIVAB andra spadtaget för den nya återvinningscentralen i Varberg. Det första togs i samband med att markarbete påbörjades. En modern central med stort fokus på återbruk ska stå klar i Holmagärde industriområde under senhösten 2018.

Den nya anläggningen ska ersätta den nuvarande återvinningscentralen på Östra Hamnvägen. Återbruk har varit en central del redan i markarbetet då stora mängder schaktade massor har återanvänts i tre parallella projekt. När den nya anläggningen står klar kommer besökarna, förutom att lämna material för återvinning, enkelt kunna bidra till återbruk genom att lämna prylar som är för bra för att slängas till second hand. 

Onsdagen den 6 september klockan 10.00 tas det andra spadtaget. VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen, ordförande Peter Sjöholm, avfallschef Johan Fälth samt byggentreprenören MVB Astor finns på plats för att ge information om byggnationen och planerna för den nya återvinningscentralen. 
Visa mindre

2017-07-10 Vill du vara med och påverka framtidens VA-anläggning?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. VIVAB ligger i framkant med att skapa den infrastruktur för vatten och avlopp som de flesta tar för givet. Vi verkar inom ett geografiskt område med stark tillväxt och vi är en viktig del av flera spännande utbyggnads- och infrastrukturprojekt. Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Vi söker nu en VA-projektör till avdelningen Projekt och planering.

Läs mer och sök tjänsten som: VA-projektör
Visa mindre

2017-07-07 ​​Gemensam satsning för en mer vattensmart sommar i Falkenberg

 VIVAB och Falkenbergs kommun gör i sommar en gemensam informationsinsats för att uppmärksamma de låga grundvattennivåerna. Bland annat gör man ett utskick till invånare och sommarboende i hela kommunen. 


- Vi kände att vi ville göra en gemensam kraftsamling när sommaren sätter igång på allvar. Även om vi inte har vattenbrist i Falkenbergs kommun just nu så är grundvattennivåerna låga. Det gör att vi tar frågan på stort allvar, säger Charlotte Johansson, kommunchef i Falkenbergs kommun.

Egna åtgärder

Utöver information till invånare och sommargäster har kommunen och dess bolag vidtagit en del egna åtgärder för att tänka mer vattensmart. Fabo har bland annat ersatt alla vattenutkast och slangar med vattenkannor och väntar med att göra nyplanteringar för att undvika onödig bevattning. Falkenbergs kommun vattnar sedan tidigare sina planteringar med vatten från Ätran. Framöver kommer man även att vattna kommunala fotbollsplaner med å-vatten och på Klitterbadet ser man över möjligheterna att använda havsvatten för spädning av den stora bassängen.


-Vi hoppas att så många som möjligt hjälper till genom att vara vattensmarta. Det viktigaste är att vi börjar tänka på hur vi använder vårt dricksvatten, det är en resurs som inte är oändlig. Vattenbrist är en samhällsutmaning som vi behöver lära oss att leva med och hantera, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.


Dialog med företag

Det är inte bara invånare och kommunens egen verksamhet som behöver tänka mer vattensmart, utan även företagen i kommunen.


-Vi jobbar med frågan på alla nivåer. Vi har bland annat en bra dialog med våra största livsmedelsföretag Carlsberg och Arla, vars verksamhet bygger på att vi har en fungerande vattenförsörjning, säger Margareta Björksund-Tuominen.


Det kommer ta många månader för grundvattnet att nå normala nivåer igen. Därför är det viktigt att vara vattensmart, inte bara under sommaren utan även efter. Kampanjen syftar till att få både invånare och besökare i Falkenberg att tänka ett extra varv på användningen av dricksvatten. Genom att ändra våra vanor kan vi spara många liter. Tre minuters rinnande vatten kan förbruka över 30 liter vatten.

Visa mindre

2017-07-03 Vi söker förstärkning till vår kommunikationsenhet

Vill du bli en del av en organisation med stort driv och engagemang? Vi tror på medarbetaren och erbjuder kompetensutveckling, frihet att växa och stort eget ansvar. Du tycker om att arbeta brett och självständigt och trivs med att tillhöra ett team där du bidrar med positiv energi. 

Läs mer och sök tjänsten som kommunikationsansvarig här. 

Läs mer och sök tjänsten som kommunikationsassistent här. 
Visa mindre

2017-06-08 Fortsätt spara på vattnet! 

Äntligen får vi lite regn. Det är bra för växtligheten men gör ingen större skillnad för grundvattennivåerna. Vi behöver därför fortsätta spara på vattnet, tillsammans kan vi spara många liter. Vad använder du ditt vatten till?  


Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten. Varje droppe räknas!


Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Läget med låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre. En av dessa anläggningar är vattenverket i Falkenberg. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför viktigt att spara vatten även här.


Det är dock viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. 


Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillsammans kan vi spara många tusen liter varje dag, tack för att du hjälper till! 

Visa mindre