Nyheter

2017-11-15 Vill du jobba extra som miljöarbetare?

Nu söker vi extrapersonal som miljöarbetare till vår avdelning Återvinning & Avfall. Vi söker dig som på kort varsel kan komma in och arbeta ett eller flera pass, framförallt lördagar men även vardagar.

Avfallsmängderna ökar och kraven skärps på återvinning och avfallsbehandling. VIVAB arbetar för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för våra kunder att källsortera sitt avfall. Återvinningscentralerna tillhör kommunernas mest besökta verksamheter vilket ställer krav på att uppträda kundvänligt och korrekt.

Du kommer att arbeta som miljöarbetare och hjälpa våra kunder på återvinningscentralerna att sortera rätt. Vi vill att du ska ha körkortsbehörighet B och tillgång till egen bil. Självklart har du ordningssinne, tycker om att arbeta i grupp men även självständigt med ansvar och noggrannhet. Du trivs också med att arbeta utomhus med omväxlande arbetsuppgifter.

Är du intresserad?

Skicka ett mail till malin.persson@vivab.info 
Visa mindre

2017-11-14 Hushållspapper - vanligaste ”fultorkningen”

Skräp motsvarande drygt 5 hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Falkenbergs och Varbergs kommuners VA-ledningsnät.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, en dag då sanitetsfrågor uppmärksammas runt om i världen. I Sverige ligger fokus i år på fultorkning, det vill säga alternativa sätt att torka sig på än med toalettpapper. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svenskt Vatten låtit genomföra.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. Detta papper och andra typer av papper kan inte bara orsaka stopp och översvämning i det egna badrummet utan även i det kommunala VA-ledningsnätet. Reningsverken i Varbergs och Falkenbergs kommuner sorterar varje år tillsammans bort 77 ton skräp innan vattnet kan renas. Att annat än toalettpapper spolas ner för med sig en rad olika problem med våra VA-ledningar, pumpstationer och reningsverk.

- Det får även andra oönskade effekter på vår miljö. Det bortrensade skräpet måste ju även transporteras bort så att det kan förbrännas. Dessutom kan en översvämning medföra ett utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, säger Tommy Eriksson, produktionschef för VIVAB:s reningsverk.

Svensken fultorkar sig i genomsnitt två gånger i månaden. Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige jämfört med ca 0.7 kg per person och år i Falkenberg och Varberg. 

För mer information kontakta:

Tommy Eriksson, produktionschef reningsverk
Telefon: 0757-27 41 00

Läs mer om VärldstoalettdagenIllustratör: Louise Winblad
Visa mindre

2017-11-07 Vi söker kundtjänstassistent

Som kundtjänstassistent hos oss är du spindeln i nätet mellan kunden och de olika delarna av våra verksamheter. Du ingår i ett team på åtta personer och med telefon och mail som främsta verktyg arbetar du med att informera kunder och fördela ärenden vidare till rätt avdelning. Du arbetar till stor del i vårt kundsystem där du tar emot beställningar, hanterar reklamationer och utför andra administrativa uppgifter. Som medarbetare i vår Kundtjänst är du en mycket viktig länk i organisationen som ger våra kunder den bästa servicen.

Läs mer om tjänsten här!
Visa mindre

2017-10-31 30 000 kronor till rent vatten

Den 16 september arrangerades Avloppet - en skitkul stafett. Loppet invigde Norra Kuststammen, den nya avloppsledningen mellan Bua och Varberg. 


Arrangörer av loppet var VIVAB i samarbete med Styrud, Varbergs GIF och Friskis och Svettis i Varberg. Drygt 120 löpare sprang den 16 kilometer långa sträckan, antingen som lag eller individuellt vilket genererade 11 000 kronor i startavgifter som oavkortat skänktes till WaterAid Utöver detta valde även Norra Kuststammens entreprenörer Styrud, Norvatek och Svanesunds att skänka ytterligare 19 000 vilket betyder att WaterAid får en gåva på totalt 30 000 kronor. 


Se bilder från loppet på vår Facebooksida. 

Visa mindre

2017-10-27 Vi söker planeringsingenjörer

Just nu söker vi planeringsingenjörer. Arbetet omfattar planering, utredning och projektsamordning/ledning av VA-uppdrag. Du deltar i hela processen för samhällsutbyggnad med fokus på översikts- och detaljplanearbetet samt projektering där du representerar och bevakar VIVAB:s intressen. Du ansvarar för, och genomför VA-utredningar i samband med exploateringar och andra utbyggnader – såväl på egen hand som med hjälp av konsulter. I utbyggnadsskedet ansvarar du tillsammans med VIVAB:s byggledare för att anläggningen byggs enligt budget och tekniska krav. 


I tjänsten ingår även långsiktig planering av VIVAB:s utbyggnad av VA-ledningsnätet. Du ger stöttning avseende teknikfrågor, upphandling och garantiärenden. Samverkan sker med både interna och externa aktörer. 


Läs mer om tjänsten här: Planeringsingenjörer
Visa mindre

2017-10-24 Taxor 2018 - växande kommuner kräver investeringar

Verksamheten för vatten och avlopp finansieras genom avgifterna i VA-taxan och ska täcka kostnader både för drift av och investering i våra ledningsnät, vattenverk och reningsverk. VA-taxan beslutas av respektive kommun inför varje år, nu är det snart dags igen. Här kan du läsa mer om de föreslagna förändringarna i VA-taxan och bakgrunden till dessa. Dessutom hittar du information om föreslagna ändringar i avfallstaxan.   

En långsiktig planering behövs för att vi ska kunna säkra framtidens dricksvatten. Både i Varberg och Falkenberg behöver vi investera mera för att kunna hålla våra anläggningar i bra skick. Utbyggnad i kommunerna gör att vi behöver öka kapaciteten, dessutom behöver vi skapa förutsättningar för en fortsatt hög leveranssäkerhet.  

Falkenberg - befintliga VA-anläggningar behöver förbättras
I Falkenberg behövs för närvarande främst förbättringar på befintliga anläggningar göras, exempelvis på ledningsnätet och på vattenverket i Ullared. Ingen höjning har skett i Falkenberg sedan 2013 och förslaget för 2018 är att höja brukningsavgiften i VA-taxan med 3%. Det innebär en ökad årsavgift för ett normalhushåll på 158 kr.   

Varberg - utbyggnad och tillväxt kräver investeringar i vatten och avlopp
Varbergs kommun växer i rasande takt och för att möjliggöra det behövs stora investeringar i vatten- och avloppsanläggningarna. När man bygger i nya områden behövs kapaciteten ses över, ofta klarar inte befintliga anläggningar belastningen från de nya områdena och därför behöver man bygga nytt eller bygga ut. De senaste åren har det bland annat byggts en ny anläggning för dricksvattenrening (ultrafilteranläggningen på Kvarnagårdens vattenverk) och en ny avloppsledning längs Norra kusten (Norra kuststammen), vilket medför högre avskrivningar för kommande år. 

Den föreslagna justeringen för 2018 är en höjning på 9% av brukningsavgiften i Varbergs kommun. För ett normalhushåll som förbrukar ca 150  per år blir det en höjning på 490 kr i årsavgift.  

Mindre justeringar av avfallstaxan
VIVAB ansvarar även för avfallshanteringen i Varberg och Falkenberg. Även här investeras, i Varberg byggs just nu en ny återvinningscentral som ska ersätta den på Östra Hamnvägen. Det påverkar taxan och en höjning på 2% är förslagen för kommande år, det blir ungefär 35 kr/år i ökning för en normalvilla i Varbergs kommun. Dessutom ökas taxan för osorterat avfall som lämnas i container med 200 kr per ton. 

I Falkenberg föreslås taxan för hushållsavfall ligga på samma nivå som 2017, den framtida kostnadsbilden ser konstant ut då inga större investeringar är planerade, vilket gör att samma avgiftsnivå kan hållas. Även här ökas dock taxan för osorterat avfall i container med 200 kr per ton. 

Beslut i kommunerna under slutet av året
Taxorna beslutas av respektive kommunfullmäktige under november månad och gäller från 1 januari 2018. När taxorna är beslutade och klara kommer de att finnas i sin helhet för nedladdning här på vår hemsida. 

Visa mindre

2017-10-23 Nyinvigning av Sandladan som fyller 10 år i år!

Under lördagen den 21 oktober firade vi tillsammans med våra besökare att Sandladan hunnit bli tio år. Samtidigt invigdes den nya delen av återvinningscentralen där du som besökare kan lämna dina gamla saker till återbruk, samt lämna elektronik och farligt avfall fritt. Du behöver alltså inte dra ditt kort för att komma till denna delen av återvinningscentralen. Du kan läsa mer om det kortfria området här.

Under dagen kunde våra besökare prova på att spela avfallsbasket och träffa flera av de aktörer som arbetar med återbruk som Human Bridge, Emmaus, Röda Korset, Brohjälpen och Agape. De berättade för besökarna om sina verksamheter vilket var väldigt uppskattat.


 

Visa mindre

2017-10-12 Sandladan 10 år - nyinvigning med fokus på återbruk

Lördag 21 oktober nyinvigs återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg. Då öppnar VIVAB sitt nya kortfria område och visar sin återbruksverksamhet tillsammans med samarbetspartners. Det bjuds på tårta och ges möjlighet att spela både avfallsbasket och bowling. Under invigningen avgörs VIVAB:s Facebooktävling då det bästa återbrukstipset ska utses.

Kortfritt område ska förenkla för kunderna

Nu står det nya kortfria området klart. Det senaste året har VIVAB byggt om på återvinningscentralen för att göra det enklare för kunder att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, elektronik och farligt avfall utan att dra sitt återvinningskort. Företagare kan också lämna vitvaror och elektronik, men måste däremot anlita en egen aktör för hantering av farligt avfall. Ett hus för återbruk har byggts på området. Där kan besökarna, i stället för att slänga, lämna saker som kan komma någon annan till nytta. Det kan vara alltifrån möbler och husgeråd till böcker och sportutrustning. Allt ska förstås vara helt och rent. Sakerna hämtas, efter godkännande från VIVAB, av ideella organisationer för att säljas som second hand. Genom att låta saker återanvändas och låta pengarna gå till välgörande ändamål gör återbruksverksamheten nytta både för miljö och människa.

En återvinningscentral i ständig utveckling

Mycket har hänt sedan återvinningscentralen öppnades hösten 2007. Bland annat har en successiv utveckling med fler fraktioner (avfallskategorier) skett, vilket har medfört ett effektivare omhändertagande av avfallet och mer återvinning. Under 2009 infördes ett inpasseringssystem, vilket innebar att kunderna skulle behöva ett återvinningskort för att kunna lämna sitt avfall. Då kretsade en del diskussioner kring kortets begränsade antal besök. Idag har de flesta svenska kommuner infört kortsystem och VIVAB kan se att de flesta falkenbergarna inte använder alla sina besök. Man ser också en effektivare och mer miljömässig hantering av avfallet bland kunderna som nu i genomsnitt lämnar 158 kg avfall per besök, jämfört med 25 kg innan kortsystemet infördes.

Falkenberg i avfallssiffror

Under 2016 lämnade falkenbergaren

• 221 kg hushållsavfall (brännbart hushållsavfall och matavfall) i sina kärl

• 289 kg avfall på någon av VIVAB:s två bemannade återvinningscentraler i Falkenbergs kommun

• 83 kg hushållsförpackningar (t ex glas, plast, tidningar) till återvinningsstation i närområdet

Visa mindre

2017-10-06 Helikopter ska mäta grundvattentillgångarna i Falkenberg

Efter att låga grundvattennivåer och ökande problem med vattenbrist har konstaterats runt om i landet har regeringen gett SGU (Sveriges geologiska undersökning) i uppgift att mäta grundvattentillgångarna.

Under oktober månad utför SGU mätningar med helikopter i Laholms och Falkenbergs kommuner. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena.

Helikoptermätningarna genomförs i Falkenberg kommun under veckorna 40 och 41. Mätningarna beräknas starta lördag 7 oktober och ta fyra dagar. Vilka dagar som mätningarna kommer att ske beror på väderlek. En helikopter kommer att flyga på en höjd av 70 meter med en mätutrustning som hänger under helikoptern på cirka 30 meter. 

Resultaten av mätningarna beräknas vara klara i under våren 2018. De kommer att kunna användas till arbetet med en långsiktig plan för vattenförsörjning.

Läs mer om hur mätningarna går till och vilka områden som berörs på www.sgu.se
Visa mindre

2017-10-04 Nödvattenövning i Falkenberg

Vid en allvarligare händelse som resulterar i ett längre avbrott i dricksvattenleveransen behöver vi vara förberedda och kunna försörja viktiga samhällsfunktioner med nödvatten. Exempel på händelser som kan påverka tillgången till vatten är stora läckor, förorenat vatten och elavbrott.

En heldag med fokus på nödvattenförsörjning

För att vara väl förberedda vid en eventuell kris genomför VIVAB en nödvattenövning onsdag den 4 oktober. Olika förvaltningar och bolag i Varbergs och Falkenbergs kommuner är inbjudna att delta i övningen. 
Tidigare har övningar med fokus på krisledning genomförts med de båda kommunerna. Morgondagens övning har en mer praktisk inriktning då rutiner för nödvattenförsörjningen övas. På förmiddagen blir deltagarna utbildade av VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp. Under eftermiddagen med start kl 12.30, övar vi som om att det vore skarpt läge, på att fylla nödvattentankar och leverera nödvatten. Flera samhällsviktiga funktioner i Falkenbergs kommun ges då tillfälle att träna på att hämta och använda vattnet.

16 tankar kommer att fyllas med vatten och köras ut med lastbil till samhällsviktiga verksamheter (skolor, förskolor och äldreboenden) och ett par hämtställen där allmänheten kan hämta vatten. Lastbilarna och tankarna kommer under eftermiddagen att synas i Falkenberg, Morup, Långås, Glommen och Ljungby.

För mer information, välkomna att kontakta:

Petra Rissmann, VA-chef
Telefon: 0757-27 41 80
Visa mindre