Nyheter

2017-07-10 Vill du vara med och påverka framtidens VA-anläggning?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. VIVAB ligger i framkant med att skapa den infrastruktur för vatten och avlopp som de flesta tar för givet. Vi verkar inom ett geografiskt område med stark tillväxt och vi är en viktig del av flera spännande utbyggnads- och infrastrukturprojekt. Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Vi söker nu en VA-projektör till avdelningen Projekt och planering.

Läs mer och sök tjänsten som: VA-projektör
Visa mindre

2017-07-07 ​​Gemensam satsning för en mer vattensmart sommar i Falkenberg

 VIVAB och Falkenbergs kommun gör i sommar en gemensam informationsinsats för att uppmärksamma de låga grundvattennivåerna. Bland annat gör man ett utskick till invånare och sommarboende i hela kommunen. 


- Vi kände att vi ville göra en gemensam kraftsamling när sommaren sätter igång på allvar. Även om vi inte har vattenbrist i Falkenbergs kommun just nu så är grundvattennivåerna låga. Det gör att vi tar frågan på stort allvar, säger Charlotte Johansson, kommunchef i Falkenbergs kommun.

Egna åtgärder

Utöver information till invånare och sommargäster har kommunen och dess bolag vidtagit en del egna åtgärder för att tänka mer vattensmart. Fabo har bland annat ersatt alla vattenutkast och slangar med vattenkannor och väntar med att göra nyplanteringar för att undvika onödig bevattning. Falkenbergs kommun vattnar sedan tidigare sina planteringar med vatten från Ätran. Framöver kommer man även att vattna kommunala fotbollsplaner med å-vatten och på Klitterbadet ser man över möjligheterna att använda havsvatten för spädning av den stora bassängen.


-Vi hoppas att så många som möjligt hjälper till genom att vara vattensmarta. Det viktigaste är att vi börjar tänka på hur vi använder vårt dricksvatten, det är en resurs som inte är oändlig. Vattenbrist är en samhällsutmaning som vi behöver lära oss att leva med och hantera, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.


Dialog med företag

Det är inte bara invånare och kommunens egen verksamhet som behöver tänka mer vattensmart, utan även företagen i kommunen.


-Vi jobbar med frågan på alla nivåer. Vi har bland annat en bra dialog med våra största livsmedelsföretag Carlsberg och Arla, vars verksamhet bygger på att vi har en fungerande vattenförsörjning, säger Margareta Björksund-Tuominen.


Det kommer ta många månader för grundvattnet att nå normala nivåer igen. Därför är det viktigt att vara vattensmart, inte bara under sommaren utan även efter. Kampanjen syftar till att få både invånare och besökare i Falkenberg att tänka ett extra varv på användningen av dricksvatten. Genom att ändra våra vanor kan vi spara många liter. Tre minuters rinnande vatten kan förbruka över 30 liter vatten.

Visa mindre

2017-07-04 Är du en av våra nya rörmontörer? 

Vill du vara en del i det viktiga arbetet med att förse omkring 28 000 hushåll med vatten? Bli rörmontör hos oss! 


Din arbetsbeskrivning
Du blir en viktig del i det team som gör installationer vid ny- och ombyggnation samt arbetar med service och reparationer i det ca 300 mil kommunala rörnätet.

Beredskapstjänst ingår.


Krav på kvalifikationer och erfarenhet

  • Du har en utbildning som rörtekniker eller anläggningsarbetare
  • Datavana
  • B-körkort, har du även C är det meriterande

Praktisk erfarenhet från diverse rör- och anläggningsarbeten värdesätts. 

Egenskaper
Självklart har du ordningssinne, tycker om att arbeta självständigt med ansvar och noggrannhet. Du trivs också med att arbeta utomhus med omväxlande arbetsuppgifter.


Vill du veta mer? 

Kontakta Sven-Erik Eriksson, e-post sven-erik.eriksson@vivab.info, tfn 0757- 27 41 71. 

Tjänsten är tillsvidare på heltid med placeringsort Varberg. Tillträde efter överenskommelse.


Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti.


Denna tjänst söker du genom Offentliga Jobb, använd länken för att komma direkt till ansökningssidan: Rörmontörer


OBS! Vi undanber oss alla erbjudanden om ytterligare annonsering både i tryck och digitalt.

Visa mindre

2017-07-03 Vi söker förstärkning till vår kommunikationsenhet

Vill du bli en del av en organisation med stort driv och engagemang? Vi tror på medarbetaren och erbjuder kompetensutveckling, frihet att växa och stort eget ansvar. Du tycker om att arbeta brett och självständigt och trivs med att tillhöra ett team där du bidrar med positiv energi. 

Läs mer och sök tjänsten som kommunikationsansvarig här. 

Läs mer och sök tjänsten som kommunikationsassistent här. 
Visa mindre

2017-06-08 Fortsätt spara på vattnet! 

Äntligen får vi lite regn. Det är bra för växtligheten men gör ingen större skillnad för grundvattennivåerna. Vi behöver därför fortsätta spara på vattnet, tillsammans kan vi spara många liter. Vad använder du ditt vatten till?  


Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten. Varje droppe räknas!


Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Läget med låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre. En av dessa anläggningar är vattenverket i Falkenberg. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför viktigt att spara vatten även här.


Det är dock viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. 


Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillsammans kan vi spara många tusen liter varje dag, tack för att du hjälper till! 

Visa mindre

2017-06-07 Samråd för omlastningsstation vid Gödastorp 19 juni

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, bjuder in till samråd gällande planerna för en ny omlastningsstation för brännbart hushållsavfall och förbehandling av organiskt avfall vid Gödastorp i Falkenberg kommun. 

Lokal: Svinhuset, Gödastorp 210
Tid: Måndag 19 juni 2017, kl 19.00

Har du frågor eller vill lämna synpunkter?

Förutom vid samrådsmötet tar vi emot skriftliga och muntliga synpunkter fram till 11 augusti 2017.
Du är också välkommen att på samma sätt lämna allmänna upplysningar om sådant vi bör känna till i vår fortsatta planering. 

Kontakta Elisabeth Andersson, Återvinning och avfall, VIVAB
Telefon 0757-27 40 41. 
Visa mindre

2017-06-01 Hämtning som vanligt 6 juni

Tisdag den 6 juni hämtas hushållsavfallet som vanligt. Du som har hämtning tisdagar udda veckor, ställ ut kärlen senast kl 06.00.

Samtliga återvinningscentraler håller stängt.
Visa mindre

2017-04-10 Grundvattennivåer i Varberg och Falkenberg

Grundvattennivåerna är låga på flera håll i landet. VIVAB följer nivåerna kontinuerligt och kan se att de är låga även i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Anledningen till att de är låga är att det inte varit tillräckligt med nederbörd det gångna året. I Varberg används ytvatten från Neden. När nivåerna i sjön är för låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen. I Falkenberg kommer vattnet från grundvatten men förstärks med ytvatten från Ätran och Vinån. Vid låga nivåer måste vi använda mer vatten från Ätran.

Förbruka inte mer än nödvändigt

Vi är inte i ett läge där vi behöver utfärda restriktioner för vattenanvändning. Nivåerna har återhämtat sig något sedan förra regnperioden. Däremot vill vi uppmana till att inte förbruka mer än nödvändigt. Det är främst i de mindre orterna som det kan bli kritiskt men vi måste alla dra vårt strå till stacken och spara på vattnet. Det är vår konsumtion som avgör om hur vattentillgången ser ut längre fram i vår och sommar.

Tillsammans kan vi spara många tusentals liter varje dag och undvika restriktioner. Tack för att du hjälper till.

Har du frågor om grundvattennivåerna?
Kontakta Georg Gottfridsson, produktionschef dricksvatten:
Telefon: 0757-27 41 47

Visa mindre

2017-01-31 Tömning av glas – inte längre på VIVAB:s bord

Från och med 1 februari 2017 ansvarar inte VIVAB längre för tömning av containrar för färgat och ofärgat glas (glasigloos) på återvinningsstationerna i Varberg och Falkenberg. Detta har tidigare gjorts på uppdrag av Svensk Glasåtervinning och utförts med hjälp av en entreprenör. Fortsättningsvis kommer Ekdahl Miljö AB anlitas som idag redan sköter tömningen i stora delar av länet.


Felanmälan, vid utebliven tömning eller nedskräpning, ska precis som tidigare göras till Tidnings- och förpackningsinsamlingen (FTI AB):
E-post: info@ftiab.se
Telefon: 0200-88 03 11

Visa mindre

2017-01-23 Gemensamt arbete för att hindra fiskdöd i Varberg

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Dessa diken passerar genom Lassabackadeponin, Getteröns naturreservat och vidare ut i Farehammarsviken. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen har inlett ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. 


Pågående arbete

Som en del av utredningen genomför VIVAB kontinuerliga provtagningar av vattenkvaliteten i dikena. En av mätflottarna med mätinstrument kan ses från bron över Lassabackadiket, mellan parkeringen och Naturum. Mätinstrumenten analyserar pH (surhet), turbiditet (grumlighet), konduktivitet (ledningsförmåga) samt syrgashalt och de varnar när vattenkvaliteten försämras. 


En elfiskeundersökning av Monark- och Lassabackadikena genomfördes av Varbergs kommun i slutet av november för att förbättra kunskapen om fiskbeståndet och möjliggöra analys av fiskens hälsotillstånd. Ingen fisk påträffades vid undersökningstillfället. Elfiske kommer att upprepas under vår och höst 2017.  


Vidare har en rutin tagits fram för eventuellt kommande fiskincidenter med syftet att förbättra möjligheten att sätta in snabba åtgärder och samla in provtagningsmaterial för analys. På så sätt hoppas vi komma ett steg närmare orsaken till fiskdöden. 


Samordning av utredningar

Vattenkvaliteten i Monark- och Lassabackadikena påverkas av en rad omgivande faktorer vilket gör utredningsarbetet komplext. Genom att samordna arbetet med de projekt som pågår i området hoppas vi komma närmare en långsiktig lösning för en bättre vattenkvalitet. I utredningen att sluttäcka Lassabackadeponin (området mellan Naturumparkeringen och Naturum) ingår att klargöra om det läcker miljögifter till Lassabackadiket och vid behov sätta in åtgärder som minskar läckaget. 


Under våren 2017 kommer projekt Västerport att utreda dagvattenhanteringen i västra delen av centralorten, från fästningen i söder till Lassabackadiket i norr. Med information från detta projekt kan vi planera för långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i samband med att vi utvecklar Varbergs nya stadsdel. Parallellt med de pågående utredningarna arbetar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med kontinuerlig tillsyn av de verksamheter som är aktiva inom det berörda området. 


Hjälp oss i arbetet
Om du är på besök i området och ser döda fiskar i dikena eller något annat avvikande ombeds du kontakta VIVAB:s arbetsledare i beredskap så fort som möjligt via telefon: 0757-27 40 00 eller e-post: vivab@vivab.info. 


Vill du veta mer? 
Kontakta vår kundtjänst så guidar de dig rätt: vivab@vivab.info eller tfn 0757-27 40 00. Visa mindre