Projekt på VIVAB

Här hittar du information om våra större pågående projekt.

Våra pågående projekt

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp.


Norra kuststammen

Längs kuststräckan från Lahall via Bua till Getteröverket i Varbergs kommun byggs en överföringsledning

 


Skydda Ätran

VIVAB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.

VA-utbyggnad Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.
SKAL
Ett informationsprojekt i samarbete med Varbergsskolor.