Projekt på VIVAB

Här hittar du information om våra större pågående projekt.

Våra pågående projekt

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp.

SKAL
SKAL står för Skola och arbetsliv och är ett informationsprojekt i samarbete med Varbergsskolor.

 

Skydda Ätran

VIVAB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.

VA-utbyggnad Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.

 


Våra avslutade projekt

Norra kuststammen

Under 2016 - 2017 byggdes en 18 km lång ledning för avloppsvatten från Lahall till Getteröverket i Varberg.
Läs mer