Sandladan 10 år - nyinvigning med fokus på återbruk

Lördag 21 oktober nyinvigs återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg. Då öppnar VIVAB sitt nya kortfria område och visar sin återbruksverksamhet tillsammans med samarbetspartners. Det bjuds på tårta och ges möjlighet att spela både återbruksbowling och avfallsbasket. Under invigningen avgörs VIVAB:s Facebooktävling då det bästa återbrukstipset ska utses.

Kortfritt område ska förenkla för kunderna

Nu står det nya kortfria området klart. Det senaste året har VIVAB byggt om på återvinningscentralen för att göra det enklare för kunder att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, elektronik och farligt avfall utan att dra sitt återvinningskort. Företagare kan också lämna vitvaror och elektronik, men måste däremot anlita en egen aktör för hantering av farligt avfall. Ett hus för återbruk har byggts på området. Där kan besökarna, i stället för att slänga, lämna saker som kan komma någon annan till nytta. Det kan vara alltifrån möbler och husgeråd till böcker och sportutrustning. Allt ska förstås vara helt och rent. Sakerna hämtas, efter godkännande från VIVAB, av ideella organisationer för att säljas som second hand. Genom att låta saker återanvändas och låta pengarna gå till välgörande ändamål gör återbruksverksamheten nytta både för miljö och människa.

En återvinningscentral i ständig utveckling

Mycket har hänt sedan återvinningscentralen öppnades hösten 2007. Bland annat har en successiv utveckling med fler fraktioner (avfallskategorier) skett, vilket har medfört ett effektivare omhändertagande av avfallet och mer återvinning. Under 2009 infördes ett inpasseringssystem, vilket innebar att kunderna skulle behöva ett återvinningskort för att kunna lämna sitt avfall. Då kretsade en del diskussioner kring kortets begränsade antal besök. Idag har de flesta svenska kommuner infört kortsystem och VIVAB kan se att de flesta falkenbergarna inte använder alla sina besök. Man ser också en effektivare och mer miljömässig hantering av avfallet bland kunderna som nu i genomsnitt lämnar 158 kg avfall per besök, jämfört med 25 kg innan kortsystemet infördes.

Falkenberg i avfallssiffror

Under 2016 lämnade falkenbergaren

• 221 kg hushållsavfall (brännbart hushållsavfall och matavfall) i sina kärl

• 289 kg avfall på någon av VIVAB:s två bemannade återvinningscentraler i Falkenbergs kommun

• 83 kg hushållsförpackningar (t ex glas, plast, tidningar) till återvinningsstation i närområdet

2017-10-12 09:45