Hushållspapper - vanligaste ”fultorkningen”

Skräp motsvarande drygt 5 hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Falkenbergs och Varbergs kommuners VA-ledningsnät.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, en dag då sanitetsfrågor uppmärksammas runt om i världen. I Sverige ligger fokus i år på fultorkning, det vill säga alternativa sätt att torka sig på än med toalettpapper. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svenskt Vatten låtit genomföra.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. Detta papper och andra typer av papper kan inte bara orsaka stopp och översvämning i det egna badrummet utan även i det kommunala VA-ledningsnätet. Reningsverken i Varbergs och Falkenbergs kommuner sorterar varje år tillsammans bort 77 ton skräp innan vattnet kan renas. Att annat än toalettpapper spolas ner för med sig en rad olika problem med våra VA-ledningar, pumpstationer och reningsverk.

- Det får även andra oönskade effekter på vår miljö. Det bortrensade skräpet måste ju även transporteras bort så att det kan förbrännas. Dessutom kan en översvämning medföra ett utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, säger Tommy Eriksson, produktionschef för VIVAB:s reningsverk.

Svensken fultorkar sig i genomsnitt två gånger i månaden. Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige jämfört med ca 0.7 kg per person och år i Falkenberg och Varberg. 

För mer information kontakta:

Tommy Eriksson, produktionschef reningsverk
Telefon: 0757-27 41 00

Läs mer om VärldstoalettdagenIllustratör: Louise Winblad
2017-11-14 07:00

De vanligaste substituten till toalettpapper

1.Hushållspapper (24%)
2.Pappersnäsduk (10%)
3.Rengöring med vatten (9%)
4.Servetter (7%) 5.Våtservetter (6%)
6.Pappershandduk (3%)
7.Utrivna tidningssidor (2%)
8.Underkläder eller annan textil (1%)
9.Annat (1%)
Källa: YouGov

Toalettvett

Fulspola = att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
Fultorka = att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.
Detta får slängas i toaletten: Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten.
Bästa tipset! Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland det brännbara hushållsavfallet.