Spara på vattnet! 

Våra grundvattennivåer är ovanligt låga vilket påverkar tillgången på dricksvatten i våra kommuner. Här samlar vi aktuell information om läget, tips om hur vi tillsammans sparar på vattnet och berättar om de åtgärder som görs i kommunerna för att hushålla med dricksvattnet. Varje droppe räknas! 
Liksom i stora delar av Sverige är även grundvattennivåerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner låga. Det beror på utebliven nederbörd under det senaste året. Även om det regnar under den kommande tiden är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. För att vi inte ska tvingas utfärda restriktioner på användningen av vårt dricksvatten behöver vi nu minska vår förbrukning. Om vi alla hjälps åt gör det stor skillnad för tillgången på dricksvatten.

Vattenproduktionen i Varberg och Falkenberg

Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Våra låga grundvattennivåer gör därför att situationen för de anläggningar som främst använder grundvatten är generellt sämre. Ett av våra vattenverk i Falkenberg är en sådan typ av anläggning. I Varberg använder man till största del vatten från sjöar för att producera dricksvatten i vattenverket och där är vattennivåerna något bättre. I de flesta mindre samhällen med kommunalt vatten används grundvatten till dricksvatten, det är därför måste vi spara vatten även här.


Det är alltså viktigt att vi sparar på vattnet i båda kommunerna för att undvika problem framöver. Varje droppe räknas! 


Vilka åtgärder vidtar VIVAB och kommunen? 

Vi försöker självklart se hur vi kan minska förbrukningen på bästa sätt. På VIVAB försöker vi hitta sätt att öka produktionen genom att tillföra mer ytvatten i processen där vi framställer dricksvatten. Dessutom undersöker kommunernas VA-bolag möjligheten att hjälpa varandra över kommungränserna. Självklart gör vi också vad vi kan för att spara på vattnet i vår vardag! 


Våra kommuner ser över sina verksamheter för att spara på vattnet där det är möjligt. Exempelvis vattnar man parker och planteringar med vatten från åar och sjöar. Man minskar på tvättandet av bilar och ser över användningen av dricksvatten i kommunala badanläggningar. På Klitterbadet i Falkenberg undersöker man möjligheten att använda en större del havsvatten i bassängerna. 


Vi har kontakter med de stora industrierna i våra kommuner som är stora vattenförbrukare för att försäkra oss om att de bidrar på bästa sätt till att spara på vattnet. Många av dem har egna projekt för att spara på vattnet, läs exempelvis om Carlsbergs initiativ Zero waterwaste. eller Arlas miljöarbete.

 


Vanliga frågor om att spara på vattnet

Här samlar vi frågor och svar om att spara på vattnet.
Läs mer

Other languages

Information about the water situation in other languages
Read more

Så här hjälper du till att spara på vattnet

  • Samla regnvatten i tunna för bevattning i trädgården
  • Bevattna sparsamt med kanna, undvik slang eller spridare
  • Vattna på kvällen och försök vattna nära marken, inte på ytan.
  • Ta en snabb dusch istället för att bada
  • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan de startar
  • Diska aldrig under rinnande vatten och skölj i balja
  • Stäng kranen när du borstar tänderna eller rakar dig
  • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt
  • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken
  • Tvätta bilen i en riktig biltvätt där vattnet renas och återanvänds

Vad använder du ditt vatten till?

I Sverige förbrukar vi ungefär 140 liter dricksvatten per person - varje dag. Hur kan du spara på vattnet?
Läs mer