Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra verksamheter.
Brännbart avfall - grönt kärl

När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.

Kan jag få uppehåll i min sophämtning?

Ja, om fastigheten kommer att vara obebodd under en längre tid kan du få uppehåll. Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning och vi hämtar då hem kärlet/kärlen mot en kostnad enligt gällande taxa. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela hämtningssäsongen. Kontakta kundtjänst för att anmäla detta, gärna via e-post: vivab@vivab.info så skickar vi dig en ansökan.

Hur säger jag upp mitt abonnemang?

Har du sålt din fastighet ska du göra en flyttanmälan och då övertar de nya ägarna abonnemanget.


Matavfall - brunt kärl

Hämtas mina sopor under jul och andra helgdagar?

Under jul och andra helgdagar kan din hämtningsdag förändras. 
Vilken dag som gäller ser du under Nyheter. 
Det annonseras även i lokala tidningen.

När töms mitt sopkärl?

De allra flesta har hämtning varannan vecka. För att få reda på dina hämtningsdagar kan du titta på din faktura där står angivet vilka dagar du har fått tömt. Du kan också logga in på Mina sidor för att se hämtningsdag. Annars är du välkommen att kontakta kundtjänst, gärna via e-post: vivab@vivab.info Ange vilken kommun och adress det gäller.

Hur undviker jag att mina påsar fryser fast?

• Om du har möjlighet, låt påsen stå ute en stund så att innehållet fryser till innan du lägger det i kärlet.
• Skaka på kärlet före tömning. Då lossnar påsarna lättare.
• Har du återkommande problem med att påsarna fryser fast och har tillgång till exempelvis varmgarage, kan du ställa ditt kärl där en tid innan tömning så att påsarna tinar och därmed lossnar lättare vid tömning.
• Du kan även prova att lägga några matavfallspåsar i botten av kärlet.så suger de upp fukten.
Inne på återvinningscentralen

Varför ska jag använda genomskinlig säck till brännbart avfall på ÅVC:n?

För att säkerställa korrekt sortering i våra containrar på återvinningscentralen tar vi endast emot brännbart avfall i genomskinlig säck. Att avfallet är synligt medför också en säker hantering och arbetsmiljö för vår personal. Kunder som inte följer dessa instruktioner blir ombedda att packa om avfallet på avsedd plats på återvinningscentralen eller återkomma med korrekt paketerat avfall.

Vad är "avgiftsbefriat avfall"?

Exempel på avgiftsbefriat avfall som du kan lämna på våra bemannade återvinningscentraler är vitvaror, farligt avfall (ex kemikalier, färgrester), el- och elektronikavfall, däck utan fälg eller kläder. Har du endast avfall av dessa slag, kontakta då personal som kan öppna bommen utan att besöket registreras.

Förpackningar i plast, papper, metall, glas och tidningar lämnas kostnadsfritt på närmsta återvinningsstation. Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Hur gör jag med avfall som omfattas av producentansvar?

Elektronik, kylar, frysar och farligt avfall kan alltid lämnas utan kostnad, det vill säga utan att du behöver dra ditt kort. På Sandladan i Falkenberg finns ett område avsett för dessa typer av avfall. Där finns även Återbruket där du kan lämna saker som kan återanvändas.
Återvinningskort

Varför får jag ett nytt återvinningskort?

VIVAB förbereder för ett nytt inpasseringssystem för våra återvinningscentraler. I samband med detta skickar vi ut nya kort till samtliga helårs- och sommarabonnenter. Du som bor i Falkenberg fick ett nytt kort i december 2016. Kortet började gälla från den dagen du fick det. Släng ditt gamla som brännbart hushållsavfall.  För dig som har ett helårsabonnemang är kortet laddat med tolv nya besök. För dig som har ett sommarabonnemang är kortet laddat med åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte.


Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

När börjar mitt nya kort gälla?

Kortet börjar gälla från den dagen du får det. Släng ditt gamla som brännbart hushållsavfall.

För dig som har ett helårsabonnemang är kortet laddat med tolv nya besök. För dig som har ett sommarabonnemang är kortet laddat med åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte.


Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 

Var gäller mitt kort?

Kortet gäller på samtliga återvinningscentraler i Falkenbergs kommun.

Vill du använda ditt kort på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad?
Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

För dig som redan gjort en anmälan innan den 30 november kommer kortet att fungera från och med den 1 januari 2017. För dig som gör en anmälan före den 10 januari kommer kortet att gälla från och med 1 februari.

Observera att det är endast de nya korten som går att använda på HEM:s anläggningar. 
Vatten och avlopp

Vi är utan vatten i vårt hus, vad gör jag?

Kontrollera samtliga kranar i huset, om möjligt hör med grannar om de också saknar vatten. Om det enbart är din egen fastighet ligger problemet förmodligen inne i fastigheten, då kontaktar du en rörfirma i första hand. Om även grannarna är utan vatten rör det sig troligast om en vattenläcka eller annan driftstörning. Kontrollera först om det finns information här på vår hemsida. Så fort vi får kännedom om en driftstörning lägger vi ut information på startsidan under "Driftinformation". Den uppdateras sedan kontinuerligt. Om ingen information finns på hemsidan som berör ert område, kontakta vår kundtjänst och anmäl driftstörningen.

Jag har en vattenläcka inom min fastighet, vad ska jag göra?

Du som är fastighetsägaren ansvarar själv för att reparera vattenläckan. Vill du ha vattnet avstängt kan du kontakta oss så stänger vi av servisventilen i gatan.

Varför är vattnet färgat i Varberg?

I Varberg är vårt vatten av hög kvalitet, det finns inga bakterier eller annat som kan vara skadligt i vattnet. Däremot är vattnet i Varberg inte kristallklart längre utan upplevs ibland färgat, åt det gulbruna hållet.
  
Färgen på vattnet beror på att kvaliteten på råvattnet, alltså det vatten som används till framställningen av dricksvatten, har förändrats på grund av de klimatförändringar som sker. Råvattnet i Varberg kommer från en så kallad ytvattentäkt, en sjö. Generellt har en stor försämring skett av vattenkvaliteten i våra sjöar under de senaste 10-15 åren, främst här i de västra och södra delarna av landet. 

Läs mer om den så kallade brunifieringen och vad som orsakar det: Varför är dricksvattnet färgat i Varberg?
Eget avlopp / slam

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?

• Märk ut slamavskiljare och slutna tankar med förslagsvis aviseringslapp så att de lätt kan hittas. Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig.
• Slamavskiljare/tankarna ska vara lättillgängliga och utan hinder.
• Tillfartsvägar ska minst vara 3,5 meter breda och 4,0 meter höga, halkbekämpade och körbara.   
• Lyft bort lock som är större än 75 cm eller tyngre än 50 kg. Täck gärna över brunnen med täckskiva eller liknande. 

Om vi inte kan tömma din tank på grund av dålig märkning eller framkomlighet utgår en avgift för framkörningsavgift enligt gällande taxa.
 
Avbokning av tömning ska göras innan påbörjad tömningsvecka. Ej avbeställd tömning debiteras enligt gällande taxa. 

Nu görs en inventering av slanglängder. Om entreprenören behöver använda mer än 20 meter slang utgår avgift enligt taxa.

Jag har en sluten tank, vad gäller då?

Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning. 
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Se över din tank så att larm­anordningen fungerar.

Jag har en slamavskiljare, vad gäller då?

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan tömningen utförs. Vill du ha tömning mer sällan än en gång om året så ska du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att söka dispens:
Falkenberg, tfn 0346- 88 60 00, e-post: miljo.halsa@falkenberg.se
Varberg, tfn 0340- 882 66, e-post: mhn@varberg.se

Fakturor

Jag ska flytta, hur gör jag med vatten och avfall?

Vi vill ha din flyttanmälan senast två veckor innan flytt. Du fyller i din flyttanmälan via Självservice. Har du en vattenmätare är det viktigt att du tillsammans med de nya ägarna läser av vattenmätaren vid ägarbytet och rapporterar in den till oss via e-post: vivab@vivab.info 

Vad ingår i mitt avfallsabonnemang?

Ditt avfallsabonnemang inkluderar insamling och behandling av det hushållsavfall som uppstår i din fastighet. Dessutom ingår besök på återvinningscentraler och behandling av det avfall som uppstår där. I kostnaden för abonnemanget finns även en del som täcker administrativa kostnader och utveckling.


Du som bedriver verksamhet kan läsa mer om vad om ingår i taxan på vår verksamhetssida.

Vad ingår i mitt VA-abonnemang?

Ditt VA-abonnemang omfattar inte bara leverans av gott och friskt kranvatten till din fastighet. I abonnemanget ingår även produktionen av dricksvatten (som sker i våra vattenverk), bortledning och rening av ditt spillvatten (avloppsvattnet) i våra reningsverk.