Ditt vatten och avlopp

Allt liv på jorden är beroende av vatten. Andra livsmedel kan vi välja bort, men vatten klarar vi oss inte utan. Vi som arbetar på VIVAB ser till att du som bor eller arbetar i Varbergs eller Falkenbergs kommuner har tillgång till rent vatten av god kvalitet.

Sammanlagt finns 19 vattenverk i de båda kommunerna och varje dygn distribueras cirka 24 miljoner liter vatten ut till våra kunder.

Avloppsrening

Vi tar även hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga innan det släpps tillbaka ut till de mottagande vattendragen, så kallade recipienter. Vid de största reningsverken, Getteröverket (Varberg) och Smedjeholm (Falkenberg), behandlas förutom avloppsvatten från hushåll också industriavlopp och slam från trekammarbrunnar och septictankar. Förutom de större reningsverken finns runt ett flertal mindre reningsverk. De mindre reningsverken tar emot avloppsvatten från 20 upptill 2000 personer.


VA-ledningar

Dolt under marken i våra två kommuner finns cirka 300 mil VA-ledningar. Ledningsnätet levererar dricksvatten till våra kunder (via dricksvattenledningar), transporterar avloppsvatten till våra reningsverk (via spillvattenledningar) och leder regn-, smält- och dräneringsvatten (via dagvattenledningar) från våra fastigheter och gator ut till mottagande vattendrag.


Driftstörningar

Driftstörningar som till exempel mindre vattenläckor upptäcks oftast först när vattnet tränger upp till markytan. Akuta problem med ledningsnätet inklusive reservoarer, pump-och tryckstegringsstationer tar vi hand om dygnet runt.
Pågående projekt på VIVAB

Information om några av våra pågående projekt hittar du på vår projektsida.
Läs mer

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Felanmälan vatten och avlopp

Under våra öppettider gör du din felanmälan på kommunalt vatten och avlopp till kundtjänst, tfn 0757-27 40 00.

När vi har stängt kan du via samma nummer, tfn 0757-27 40 00, kopplas till Räddningstjänsten Väst om din felanmälan är akut. Det är viktigt att du uppger vilken kommun du ringer ifrån! När vi har stängt går det även bra att kontakta Räddningstjänsten Väst direkt: 010-219 30 00 - numret gäller för både Varberg och Falkenberg.

Observera att detta enbart gäller akut felanmälan på kommunalt vatten och avlopp.

Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Mån-fre kl 8-12 och kl 13-15