Kostnad för vatten och avlopp

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och i vilken typ av fastighet du bor.
Kostnaden för vatten och avlopp beskrivs i VA-taxan som beslutas varje år av respektive kommun. Taxorna kan skilja sig åt mellan de båda kommunerna, det är därför viktigt att du tittar på taxan för din kommun. VA-taxan täcker kostnad för produktion och distribution av dricksvatten, men också bortledning av avloppsvatten (och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten) samt rening av avloppsvatten vid reningsverk.

Anslutningsavgift

Du kan ta reda på vad det kostar att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen genom att skicka in en anmälan om VA-anslutning till oss på VIVAB. För anslutning av ett enbostadshus eller en mindre hyresfastighet (maximalt två lägenheter) går det även att göra en ungefärlig beräkning via Självservice. 


Brukningsavgift Varbergs kommun 2017

Samtliga avgifter är inklusive moms:

Fast avgift: 1930kr (grundavgift) + 1 160 kr (lägenhetsavgift) = 3090 kr/år

Rörlig avgift: 15,45 kr/m3


Observera: Lägenhetsavgiftavser fastighet som har vatten, avlopp, dagvatten fastighet och dagvatten gata.Har fastigheten endast vatten och avlopp blir lägenhetsavgiften 696 kr/år.

Brukningsavgift Falkenbergs kommun 2017

Samtliga avgifter är inklusive moms
Fast avgift: 1 565 kr (grundavgift) + 1 150 kr (lägenhetsavgift) = 2 715 kr/år
Rörlig avgift: 17 kr/m3

Observera: Lägenhetsavgift avser fastighet som har vatten, avlopp, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Har fastigheten endast vatten och avlopp blir lägenhetsavgiften 690 kr/år.

Anslutning

Läs mer om hur du gör för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Läs mer

Självservice

Vid anslutning av enbostadshus eller mindre hyresfastighet kan du göra en ungefärlig beräkning via Självservice

Bygga till eller bygga om

Här finns information om vad som kan påverka din VA-kostnad när du gör förändringar på din fastighet.
Läs mer

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av VIVAB men du ansvarar själv för att läsa av den. Avläsningen ligger till grund för din faktura, vi debiterar en uppskattad förbrukning baserad på dina tidigare avläsningar.
Läs mer