Våra abonnemang - Vivab.info

Abonnemang för hushållsavfall

VIVAB erbjuder tre olika abonnemang för hushållsavfall för dig som bor i villa eller fritidshus. Du som bor i bostadsrätt eller hyresrätt har det abonnemang som din fastighetsägare eller bostadsrättsförening har valt. 
Oavsett vilket abonnemang du har består din abonnemangsavgift av två delar, en grundavgift och en viktavgift. Avgifterna täcker kostnaderna för avfallshanteringen. Följande abonnemang finns:  


     
Matavfall blir biogas - Du har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall och ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen töms varannan vecka av en sopbil med två separata fack, ett för brännbart hushållsavfall och ett för matavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar och påshållare.

     Egen varmkompost - Du har en varmkompost och har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall. Ditt matavfall lägger du i varmkomposten. Du måste själv köpa behållaren och ansvara för skötseln av den. Tänk på att du måste anmäla varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
  
          Osorterat - Du har ett grönt kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt brännbara hushållsavfall.
Har du ännu inte valt abonnemang eller är osäker på vilket du har är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.