Anslutning av vatten och avlopp

Du som bor i Varbergs eller Falkenbergs kommuner kan ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Det gör du genom att skicka in en anmälan till oss på VIVAB.

Anmälan om anslutning

För att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen behöver du skicka in en anmälan till oss. Det gör du genom blanketten Anmälan om vatten och avloppsinstallation. Vi behöver också planritningar och VA-ritningar. För att kunna ansluta till den kommunala VA-anläggningen måste fastigheten ligga inom kommunernas verksamhetsområde, vilket bestäms av respektive kommun. 

Beräkna kostnaden för vatten och avlopp 

Du kan göra en ungefärlig beräkning för att få en uppfattning av vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen via vår Självservice. Beräkningen gäller för nyanslutning av ett enbostadshus eller ett flerbostadshus. Du kan också skicka in en förfrågan på blanketten Anmälan om vatten och avloppsinstallation för att få en uppskattad kostnad.

Fastighetens servisventil

Vid tomtgränsen till varje fastighet inom verksamhetsområdet finns en servisventil som öppnar och stänger av vattnet till fastigheten. När du ska ansluta din fastighet upprättar vi servisledningar och en förbindelsepunkt vid tomtgränsen som förbinder fastighetens ledningar med det kommunala ledningsnätet. Denna punkt utgör gränsen mellan VIVAB:s ansvarsområde och dig som fastighetsägare. Servisventilen får endast hanteras av VIVAB:s personal.

Vi hjälper dig

Du kan kontakta vår kundtjänst om du har frågor om exempelvis anslutning, avgifter, uppsättning av vattenmätare eller hantering av servisventil. Kundtjänst kan också skicka blanketten Anmälan om vatten och avloppsinstallation med post om du inte har möjlighet att själv skriva ut den.

Bygga till eller bygga om

Här finns information om vad som kan påverka din VA-kostnad när du gör förändringar på din fastighet.
Läs mer

Vad kostar anslutningen?

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av vad en nyanslutning för ett enbostadshus eller flerbostadshus kostar via Självservice.
Beräkna kostnad

Kontakt

vivab@vivab.info
Tfn 0757-27 40 00
Öppettider:
Mån-fre kl 8-12 och kl 13-15

Lägenhetsavgift - vad är det?

Undrar du varför det står en lägenhetsavgift på din faktura? Den är en del av den fasta avgiften.
Läs mer