Asbest - Vivab.info

Asbest

Asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar och kräver därför försiktig hantering. Om du vill lämna asbest och eternithaltiga material på våra återvinningscentraler gäller speciella regler. ​Tänk på att du måste dra ditt återvinningskort för att lämna asbest och asbesthaltiga material såsom eternit.

Vad ska sorteras som asbest?

Asbest har använts inom många olika områden och i många produkter, det kan till exempel finnas i:

• Isoleringsmaterial
• Murbruk och fix/fog
• Tak- och väggskivor
• Äldre ventilationsrör

Vi tar endast emot asbesthaltigt avfall på återvinningscentralerna på Sandladan i Falkenberg och Holmagärde i Varberg. Vi har inte möjlighet att ta emot stora mängder asbest.

Tänk på att…

För att lämna asbesthaltigt material måste du följa speciella regler:
  • Materialet måste vara förpackat i plastsäck som är minst 0,2 mm tjocka och rymma 160 liter. Säcken ska vara tätt försluten, igentejpad och vara märkt med texten "Asbest".  VIVAB tillhandahåller säckar som uppfyller kravet på tjocklek. Du kan hämta dem på återvinningscentralen inför ditt besök. Asbest måste vara väl paketerat innan du kommer till återvinningscentralen.
  • Du får lämna maximalt sex säckar per besök.
  • När du kommer till återvinningscentralen ska du anmäla till personal på plats att du har med dig asbesthaltigt material.
  • Du är själv ansvarig för att lägga materialet i avsedd container för asbest eftersom vår personal inte får hantera asbest.Hitta återvinningscentraler och öppettider