Vem vlll bli miljönär? - Vivab.info

Bli rik genom att laga, låna och återanvända

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall. Dock genererar vi fortfarande för mycket avfall. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt, och bidrar dessutom till utsläpp. Det är inte hållbart.
För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar branschorganisationen Avfall Sverige en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation och ska lyfta upp initiativ som redan görs. Skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och vintage är några exempel på verksamheter som kan märkas med en dekal.

Ansök om att bli märkt som miljönär-vänlig!

På Miljönär-projektets webbsida finns nyheter, tips och idéer för att låna, laga och återanvända. Där kan man också ansöka om att få märkningen Miljönär-vänlig.
Till miljönär.se