Vid vädervarning - Vivab.info

Vid klass 2- och 3-varning stängs återvinningscentralerna 

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) utfärdar vädervarning klass 2 eller klass 3 vid storm eller stora mängder nederbörd som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador eller stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. 
Vi är måna om våra besökare och vår personal på återvinningscentralerna. För att garantera deras säkerhet stänger vi våra återvinningscentraler när en klass 2- eller 3-varning är utfärdad eller när vindhastigheten når över 25 meter/sekund. Vid sådan väderlek kan det finnas risk för att kringflygande föremål orsakar allvarliga skador på person eller egendom.