Vägning av hushållsavfall - Vivab.info

Vägning av hushållsavfall

I Varbergs och Falkenbergs kommun vägs allt hushållsavfall, både det avfall som slängs i det gröna kärlet (brännbart hushållsavfall) och det som slängs i det bruna kärlet (matavfall).
Avgiften för avfallshanteringen är viktbaserad , vilket innebär att den består av två delar: 
  • En grundavgift
  • En avgift per kilo avfall som läggs i ditt sopkärl
Gällande avgifter finns i Avfallstaxan för hämtning av hushållsavfall.

Så här går vägningen till

Varje sopkärl har en adressetikett och ett chip som registrerar tömningen. På sopbilen sitter en våg som är kontrollerad efter statlig norm, kontrollen sker av ackrediterat bolag. Vid tömning vägs kärlet både på vägen upp (med sopor i kärlet) och vägen ner (efter tömning). Resultatet av vägningen registreras digitalt och går direkt in i VIVAB:s faktureringssystem. Som kund betalar du mellanskillnaden (vikten med sopor i kärlet - vikten efter tömning) . Mellanskillnaden är den vikt som du ser på din faktura.

Om det skulle det råka bli kvar någon påse i botten av kärlet, får man inte betala den vikten två gånger. Vågen har en felmarginal på +/- 1 kg och vi avrundar till närmaste halvkilo.