Kostnad för avfallshantering

Kostnaden för avfallshantering är beskriven i renhållningstaxor som är antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Hushållsavfall

Alla fastigheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I vissa fall kan man få dispens från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Alla fastigheter måste betala en grundavgift, även fastigheter befriade från hämtning. Vi har tre olika abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas, Egen varmkompost och Osorterat avfall.


Observera att abonnemanget Egen varmkompost innebär att du måste anmäla att du använder varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun och att du själv köper och sköter behållaren. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun tar en handläggningsavgift. I Falkenbergs kommun är handläggningen för varmkompost tillsvidare kostnadsfri.

Slamtömning

Kostnaden för slamtömningen finns angiven i Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall för respektive kommun. 

Återvinningscentraler

Det är olika regler för privatpersoner och företag som besöker våra återvinningscentraler.


I Varberg får privatpersoner lämna mindre mängder (upp till 3 kubikmeter) källsorterat avfall utan avgift, företag behöver ett återvinningskort för att kunna lämna avfall och betalar en avgift per besök.


I Falkenberg behöver både privatpersoner och företag ett återvinningskort, men det är bara företag som betalar för sina besök. Privatpersoner i villa har 15 fria besök på sitt kort (helårsabonnemang) eller 8 fria besök (fritidsabonnemang). Om du lämnar mer än 3 kubikmeter vid ett tillfälle betalas avgift enligt gällande taxa. 


Trädgårdsavfall

I ett flertal områden i Varbergs och Falkenbergs tätorter erbjuder vi abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Kostnaden för hämtning av trädgårdsavfall finns i broschyren Taxa återvinningscentraler och grönavfall.