Invasiva främmande växter - Vivab.info

Invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter sprider sig snabbt utanför sitt naturliga område och orsakar skador på naturen genom att tränga ut andra växter eller är giftig. Därför är det viktigt att du följer reglerna på återvinningscentralerna när du lämnar dessa växter så att frön och växtdelar inte riskerar att spridas och på så sätt skada den biologiska mångfalden.

Hur gör jag för att lämna invasiva växter? 

  • Lämna dem förpackade i tillslutna sopsäckar i container/kärl som är uppmärkt med INVASIVA VÄXTER.
  • Växterna ska inte lämnas i kompostfraktionen. 
  • Växterna ska inte lämnas i containern för brännbart grovavfall. 
  • Vi har container för invasiva arter på återvinningscentralerna Holmagärde och Sandladan i dagsläget

Vanligt ogräs som finns naturligt i vår flora som till exempel kirskål sorteras som kompost.

Lista på invasiva främmande växter med stor spridningsrisk och som är svåra att bekämpa:
Jättebalsamin Sandlupin
Jätteloka  Kanadensiskt gullris 
Sidenört  Höstgullris Vresros 
Skunkkalla Robinia
Tromsöloka  Armeniskt björnbär 
Fjäderborstgräs  Gudaträd 
Röd jättegunnera 
Parksallat 
Parkslide
Vit skunkkalla 
Jätteslide  Mahonia
Hybridslide 
Videkornell 
Blomsterlupin 
Praktlysing 

Mer information om invasiva växter kan du hitta på Naturvårdsverkets hemsida.