Värmeljuskoppar lämnas på återvinningscentralen - Vivab.info

Värmeljuskoppar ska nu lämnas på våra bemannade återvinningscentraler

Värmeljuskopparna räknas inte som förpackning och ska därför lämnas på någon av våra bemannade återvinningscentraler.
Enligt EU räknas inte värmeljuskoppar som en förpackning (med producentansvar som övriga förpackningar). Därför ska de inte längre lämnas på någon av FTI AB:s återvinningsstationer (där förpackningar, tidningar och glas lämnas) utan på någon av VIVAB:s bemannade återvinningscentraler.

Gör så här för att de ska kunna återvinnas:

  • Samla ett större antal värmekoppar. Separera koppen och veken
  • Ta dem med vid nästa besök på någon av våra bemannade återvinningscentraler
  • På återvinningscentralen lägger du både kopparna och vekarna i containern för metall.