Återvinningscentraler

Det är viktigt att minska mängden avfall. En insats du kan göra för miljön är att källsortera ditt avfall för att öka återvinningen av olika material. Vi har som mål att underlätta för dig att sortera ditt avfall så att det kan återvinnas i så hög grad som möjligt.
Våra återvinningscentraler är alltid bemannade och vår personal hjälper dig att sortera och återvinna på rätt sätt. Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Allt avfall som lämnas i container på återvinningscentralen ska vara förpackat i genomskinliga säckar så att det är synligt för personalen. På våra återvinningscentraler är det inte tillåtet att lämna hushållsavfall, det vill säga sådant som slängs i det bruna och gröna kärlet eller förpackningar som ska lämnas på närmsta återvinningsstation.

Hur mycket avfall kan jag lämna på återvinningscentralen?
Vi tar endast emot mindre mängder avfall upp till tre kubikmeter, vilket motsvarar en personbil med släp. Större mängder kan vi ta emot på vår återvinningscentral Sandladan i Falkenberg och faktureringen sker på kubikmeter (se aktuell taxa för pris). Kontakta personal på plats så hjälper de dig. Har du många lass att lämna rekommenderar vi att du anlitar en aktör på marknaden som kan ta hand om ditt avfall.

Vilka fordon kan jag komma till återvinningscentralen med?
Den totala fordonsvikten får ej överstiga 3,5 ton på grund av säkerhetsskäl för både besökare och vår personal. Återvinningscentralerna är byggda för personbilar. Det betyder att personbil med släp samt lätt lastbil går bra, men tex en traktor väger oftast mer än 3,5 ton. Det finns ingen fordonsvåg på återvinningscentralerna utan personalen på plats kan bedöma att fordonet är för stort för anläggningen.

Återvinningskort

I Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att besöka återvinningscentralen. Kortet är personligt och alltid utställt till fastighetsägaren. Läs mer om återvinningskort.

Öppettider

Aktuella öppettider för varje återvinningscentral hittar du på sidorna för öppettider i Varberg och öppettider i Falkenberg. Helgdagar är återvinningscentralerna stängda. Alla återvinningscentraler är även stängda midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Återvinningscentralerna i Varbergs och Falkenbergs kommuner har stängt följande dagar under 2019: 

Nyårsdagen 1/1 
Trettondag jul 6/1
Långfredag 19/4 
Påskdagen 21/4 
Annan dag påsk 22/4 
Första maj 1/5 
Kristi Himmelfärdsdag 30/5 
Nationaldagen 6/6
Pingstdagen 9/6 
Midsommarafton 21/6
Midsommardagen 22/6
Alla helgons dag 2/11
Julafton 24/12 
Juldagen 25/12 
Annandag jul 26/12 
Nyårsafton 31/12 

Övriga dagar har återvinningscentralerna öppet som vanligt.

Har du prylar som kan komma till användning?

Du kan lämna in dem till återvinningscentralerna Östra Hamnvägen i Varberg eller Sandladan i Falkenberg.
Läs mer

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation