Återvinningskort - Vivab.info

Återvinningskort

I Varberg och Falkenberg, precis som i många andra kommuner, behövs ett återvinningskort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna. Du som bor i hyres- eller bostadsrätt kontaktar din fastighetsägare för att få ett kort. 

Återvinningskortet är din nyckel för att kunna besöka våra återvinningscentraler. För att komma in håller du upp kortet framför kortläsaren som finns vid bommen. Kortet läses av och du ser i displayen hur många besök som finns kvar på kortet. Därefter kan du köra in på området. Har du problem vid kortläsaren kan du kontakta personal genom att trycka på knappen.

Antal besök

Som villaägare har du 15 besök på ditt kort, som ägare av ett fritidshus har du åtta besök. Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte. Du behåller alltså ditt kort som automatiskt fylls på med nya besök. Besök som inte används för det gångna året bränner inne. 

När du drar ditt kort vid inpasseringen på återvinningscentralen visar displayen hur många besök som är kvar på kortet. Önskar du veta hur många besök du har kvar på ditt kort är du välkommen att kontakta VIVAB:s kundtjänst. Du kan även se antal besök du har kvar på Mina sidor.

Har besöken förbrukats innan året är slut kan du fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. När besöken på ditt kort tagit slut accepterar du fakturering för kommande besök genom att trycka på knappen vid displayen.

Hyr du en fastighet eller en lägenhet ska du kontakta din hyresvärd gällande återvinningskort. Bor du i bostadsrätt är det ordföranden i bostadsrättsföreningen som tillhandahåller korten. Är du företagare i Varberg eller Falkenberg använder du ett företagskort till återvinningscentralen. Har du inget kort kan du ansöka om ett hos VIVAB.  

Lämna avfall i annan kommun
Ditt återvinningskort från VIVAB fungerar i både Varbergs och Falkenbergs kommuner, läs mer här. Besök i den andra kommunen räknas som ett besök på en återvinningscentral i din egna kommun. Nu kan du som bor i Slöinge, Stråvalla eller Älvsered med omnejd använda ditt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s (Halmstad Energi och Miljö AB) återvinningscentraler i Halmstad, på Kungsbackas återvinningscentraler eller på återvinningscentralen i Svenljunga. Ansök om detta genom att ladda ner och fyll i blanketten: Använda återvinningskort i andra kommuner - ansökningsblankett.pdf. Mejla eller skicka blanketten till VIVAB.

Vanliga frågor

 
Återvinningskort

Varför ska jag ha ett återvinningskort?

Återvinningskort finns i många av Sveriges kommuner idag. Användandet av kort ger både en rättvis och en miljösmart avfallshantering.


Ett rättvist användande av återvinningscentralerna 

Återvinningskorten ger ett mer rättvist användande av våra återvinningscentraler. Avfallshanteringen på våra återvinnings-centraler finansieras med avfallstaxan. Antalet besök på kortet baseras därför på vilket abonnemang du har hos VIVAB, det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall - 15 besök för villaägare, 8 (åtta) besök för sommarboende och 8 (åtta) besök för dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Dessutom kan inte hushåll utan abonnemang (t ex besökare från andra kommuner) eller företag nyttja återvinningscentralerna utan att betala för servicen (vilket tidigare varit möjligt). 

En miljösmart avfallshantering

Genom att ha ett begränsat antal besök uppmanas besökare att samla på sig en större mängd avfall innan de kommer till återvinningscentralen. Detta leder till färre transporter och en minskad belastning på miljön. Färre besök, men samma mängd avfall, ger personalen större möjligheter att ge en bättre service på plats. 


VIVAB ansvarar för återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg och korten är giltiga i båda. Detta gör att du som bor nära en kommungräns välja att lämna ditt avfall till den återvinningscentral som ligger närmast. 


Kortet ger också en tydlig bild av besöksfrekvens och VIVAB kan då lättare anpassa verksamheten, t ex öppettider efter kundernas behov.

En del avfall kan lämnas utan kort

Avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis vitvaror, farligt avfall, elektronik kan lämnas av privatpersoner utan återvinningskort. Även återbruk kan lämnas utan kort, vilket stimulerar en större återanvändning av saker och därmed sparar på jordens resurser.

Var gäller mitt kort?

Kortet gäller på samtliga återvinningscentraler i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Boende i Slöinge eller Stråvalla med omnejd kan lämna avfall i Halmstad eller Kungsbacka
Nu kan du som bor i Slöinge eller Stråvalla med omnejd använda ditt återvinningskort både på VIVAB:s återvinningscentraler och på HEM:s återvinningscentraler i Halmstad eller på återvinningscentralerna i Kungsbacka.

Kontakta VIVAB:s kundtjänst så får du ett formulär att fylla i eller fyll i formuläret på webben här. Detta måste vara VIVAB tillhanda senast den 10:e i månaden för att kunna börja gälla nästkommande månad. 

Hur många besök är det på återvinningskortet?

Antalet besök beror på vilket abonnemang du har hos VIVAB (det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall). Kortet laddas med nya besök vid varje årsskifte. Har de fria besöken förbrukats innan året är slut kan man fortfarande besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift. Den aktuella avgiften är 250 kr/besök. Den fastställs i taxan.


För dig som bor i villa

För dig som är helårsabonnent ingår 15 besök per år. 


För dig som har sommarboende

För dig som är sommarabonnent ingår åtta (8) besök per år.


För dig som bor i lägenhet

Du som bor i en flerfamiljsfastighet (bostadsrätt eller hyreslägenhet) har åtta (8) besök per år. Kontakta din fastighetsägare för mer information om antalet besök som gäller för dig.


För dig som bor i ett sommarstugeområde

Du som tillhör en stugförening har sex fria besök per år. Om du som stugägare inte har ett kort kontaktar du din stugförening som ansvarar för korten.


För dig som är företagare

Som företagare i Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Inga fria besök ingår i taxan utan du faktureras per besök enligt gällande taxa.

Möjlighet att få extra besök för dödsbon och föreningar som gör en städinsats

Ansökningar om utökade besök på återvinningscentralen görs löpande under året.
• Dödsbon har möjlighet att få 5 extra besök på återvinningscentralen.
• Föreningar som gör en städinsats och som vill lämna avfall på återvinningscentralen.
Mejla in din ansökan här.
Mejla

Använda återvinningskort i andra kommuner

Du som bor i Slöinge, Stråvalla eller Älvsered med omnejd kan använda ditt återvinningskort i andra kommuner.
Läs mer och ansök