Vanliga frågor och svar om ÅVC Holmagärde

Här samlar vi frågor och svar om byggnationen av den nya återvinningscentralen i industriområdet Holmagärde i Varberg.
Varför byggs en ny återvinningscentral i Varberg?
Kraven på sortering av avfall ökar och för att möta dem skulle den nuvarande återvinningscentralen på Östra Hamnvägen behövt göra stora upprustningar. Dessutom är den för liten för att kunna bedriva en verksamhet på ett säkert sätt i framtiden. I stället bygger vi nu en modern återvinningscentral som kommer att kunna möta de behov som vi ser i framtiden.

När öppnar den nya återvinningscentralen?
Återvinningscentralen i Holmagärde beräknas vara klar och kunna öppnas i november 2018.

Hur bedrivs byggnationen?
VIVAB har upphandlat byggnationen som en generalentreprenad, med MVB Astor som huvudentreprenör. Till sin hjälp har de ett antal underentreprenörer. WSP har genomfört byggprojekteringen och ansvarar för byggledningen. VIVAB stämmer av byggets fortskridande genom regelbundna byggmöten med MVB och WSP samt underentreprenörer. 

Vem får besöka den nya återvinningscentralen?
Alla i Varbergs kommun får besöka den nya återvinningscentralen.

Vilken typ av avfall kommer att kunna lämnas?
Den nya återvinningscentralen kan ta emot allt som tagits emot på Östra Hamnvägen. 

Vad händer med återvinningscentralen på Östra Hamnvägen?
Östra Hamnvägen stängs i samband med att den nya återvinningscentralen tas i drift.