ÅVC Sandladan - Vivab.info

ÅVC Sandladan

På återvinningscentralen Sandladan kan du lämna de flesta slags grovavfall – alltifrån en gammal soffa till impregnerat trä. Du hittar återvinningscentralen på Smedjeholm 110 i Falkenberg. Du som bor i Falkenbergs kommun behöver ett återvinningskort för att besöka återvinningscentralen.

Kortfritt område

Sedan oktober 2017 finns nu ett kortfritt område som gör det enklare att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan du som privatperson lämna vitvaror, återbruk, elektronik och farligt avfall utan att dra ditt återvinningskort. 

Är du företagare kan du lämna vitvaror och elektronik, men måste däremot vända dig till en egen aktör för hantering av farligt avfall.

Återbruket

Ett hus för återbruk har byggts på området. Där kan du, i stället för att slänga, lämna saker som kan komma någon annan till nytta. Det kan vara alltifrån möbler och husgeråd till böcker och sportutrustning. Allt ska förstås vara helt och rent.

Endast ideella organisationer och verksamheter som har en beviljad ansökan får hämta saker (ej privatpersoner) från återbruket. Sakerna som skänkts säljs som second hand. 

Planera ditt besök 

Sortera avfallet redan när du lastar det hemma. Då går det lättare och fortare
när du kommer till återvinningscentralen.


1. Vitvaror
2. Återbruk
3. Elektronik
4. Farligt avfall


Vill du hämta återbruk?

Följande verksamheter kan ansöka om att hämta saker från våra återbruk:
  • Hjälporganisationer och ideella föreningar
  • Museum
  • Skolor och förskolor
Till ansökan