Avfallstrappan - Vivab.info

Avfallstrappan

Det krävs stora resurser av naturen för att kunna producera material och produkter. Vi måste värna om vår miljö och ta hand om de resurser som finns, och därför är det viktigt att vi minskar konsumtionens påverkan på miljön. Ett steg i rätt riktning är att ta hand om vårt avfall på bästa möjliga sätt. I Sverige har vi antagit ett direktiv från EU som styr hur avfall ska hanteras, den så kallade avfallstrappan.

Det översta steget handlar om att minska konsumtionen och minimera avfallsmängden.


Det fjärde steget är att återbruka prylar,  lämna till second hand, sälja eller göra om dem till något annat.

Det tredje steget är återvinning (sortera, kompostera och panta). Det mesta avfallet återvinnings.

Det andra steget innebär att förbränna avfallet för att utvinna energi. 

Längst ner finns deponi, då avfallet inte kan tas omhand på något av de andra trappstegen. Detta är det sämsta alternativet för miljön.


Ett kliv upp för avfallstrappan - så gör du!

Avfallstrappan anger i vilken ordning vi vill att vårt avfall ska tas omhand. Att ständigt sträva efter att gå upp för stegen i trappan är en enkel metod för att tänka miljösmart. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare… På detta sätt sluter vi kretsloppet och minskar avfallsmängderna.

Förbygga (avfallsminimera)

 • Köp bara saker du verkligen behöver eller vill ha. Satsa på produkter av hög kvalitet som håller länge
 • Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen
 • Dela saker med grannar och vänner, till exempel genom bilpool
 • Ge bort upplevelser och tjänster istället för prylar
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt
 • Köp refill när det är möjligt
 • Investera i några bra tygpåsar istället för att köpa plastpåsar. Använd tunnare plastpåsar till avfall
 • Planera dina matinköp för att inte behöva slänga mat
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk
 • Köp råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.

Återanvända

 • Handla second hand
 • Ge bort det du tröttnat på till en vän eller second hand
 • Gör matlåda av rester
 • Panta dina flaskor så att de kan användas igen
 • Var kreativ – det mesta går att återanvända på ett eller annat sätt.

Materialåtervinna

 • Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation för att bli nya produkter. 
 • Grovavfall, elektronik, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på våra bemannade återvinningscentraler eller dess mobila variant för att återvinnas så långt det är möjligt.

Energiåtervinna

 • Brännbart hushållsavfall slängs i det gröna sopkärlet för att sedan förbrännas och omvandlas till el och värme. Det som inte ryms kärlet lämnas till någon av våra bemannade återvinningscentraler.

Deponera

 • Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på så kallad deponi (är ett särskilt avfallsupplag). Målet är att den typen av avfall ska bli allt mindre. I Sveriges deponerar vi mindre än 1% av allt avfall.