Avloppsvatten

Varje person i Falkenberg och Varberg använder i genomsnitt 150–200 liter vatten dagligen till att exempelvis duscha, spola i toaletten, diska, tvätta och laga mat. Detta avloppsvatten transporteras sedan till 26 olika reningsverk i kommunerna där vi varje dygn renar 45 miljoner liter avloppsvatten. 

Reningsverkens uppgift

VIVAB har till uppgift att ta hand om och rena avloppsvattnet på ett miljö- och hälsosäkert sätt. När avloppsvattnet når något av våra reningsverk genomgår det en reningsprocess innan det släpps ut i det mottagande vattendraget (ofta kallat recipient). Denna process innebär att utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve minskar, vilket är material som annars ökar syreförbrukningen i vattendraget. Genom processen minskar även utsläppet av metaller.

Vid de två största reningsverken, Getteröverket i Varberg och Smedjeholm i Falkenberg, har vi egna ackrediterade laboratorium där vi kan analysera vattnets kvalitet och göra analyser som sedan rapporteras till myndigheter.

Olika steg i reningsprocessen 

Processen med att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i vattendraget genomförs i flera steg. Först går vattnet genom en mekanisk rening, sedan en biologisk rening och till sist sker en kemisk rening. Resterna från dessa tre steg tar vi hand om genom så kallad slambehandling. Läs mer om rening av avloppsvatten.

Uppströmsarbete

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan på vårt vatten.
Läs mer

Avloppsvatten från företag och industrier

Våra reningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. För företag och industrier gäller andra krav.

Läs mer