Ledningsarbete på Kyrkogårdsvägen i Varberg

På måndag 13 augusti påbörjas ett arbete utmed Kyrkogårdsvägen i Varberg. Korsning där Kyrkogårdsvägen möter Kvarngränd kommer vara avstängd under hela arbetstiden. Arbetet planeras pågå till och med september.

Boende på Kyrkogårdsvägen 24, 26 och 28 kommer inte komma åt sina fastigheter med bil då arbetet pågår intill tomtgräns. Temporär parkeringsmöjlighet finns utmed Kyrkogårdsvägen.

På grund av avstängd korsning kommer inte sopbilen fram till vissa tomter. Fastigheter inom det vitmarkerade området på kartan nedan behöver köra fram sina kärl till en temporär hämtningsplats (röd punkt) för att få sitt hushållsavfall tömt. Ställ ut kärlen senast 06.00 på er ordinarie hämtningsdag.
2018-08-09 10:14