Renspolning av vattenledningsnätet i Blackeberg.

Arbetet beräknas pågå under vecka 10 och vecka 11.

Pollex AB kommer under mars utföra renspolning av vattenledningsnätet i Blackeberg på uppdrag av VIVAB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden. 

Arbetet innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar av järn och mangan i röret. De kunder som berörs får information i brevlådan tre till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare dom dagar ni berörs av spolningen.

Hur påverkar detta boende?
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning ur vattnet. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Det är vår målsättning är att det ska bli ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.
2019-03-01 11:54

Kontakt

Bengt-Åke Bengtsson, VIVAB
Tel: 0757 - 27 41 62

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.