Soptömningen på Västra Vallgatan påverkas av arbete mellan veckorna 3 och 25

MTA Bygg och Anläggning utför ett arbete på Västra Vallgatan i Varberg vilket medför att gatan måste stängas av. Det är Västra Vallgatan 21 A, 25, 27 och 29 som påverkas. Under tiden som gatan är avstängd kommer de som arbetar med projektet hjälpa till med att köra ut kärlen när det är dags för soptömning. Samtliga fastighetsägare är informerade. 
2019-01-09 15:51