Tidigare slamtömning, Varbergs kommun - Vivab.info

Tidigare slamtömning, Varbergs kommun

Kunder som  fått en avisering om att deras slambrunn ska tömmas vecka 18 eller vecka 19, kommer tömningen påbörjas denna vecka (vecka 17). Vänligen märk upp era slambrunnar redan nu och förbered för tömning. 

Berörda kunder är meddelade via SMS. Är du berörd men inte fått något SMS klicka här.
2021-04-26 14:56

Vivab skickar sms

Vivab skickar ut sms vid driftstörning som gäller:

- avstängt vatten på grund av t ex vattenläcka eller ledningsarbete

- ändrad dag för hämtning av avfall eller ändrad vecka för slamtömning

Sms skickas till de telefonnummer som är registrerade på adresserna i det aktuella området.

Är du osäker på om ditt mobilnummer är registrerat kan du själv göra det genom att fylla i formuläret via länken här på sidan.

Eget avlopp / slam

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?

Att förbereda inför tömning
Detta behöver du som fastighetsägare förbereda innan vi tömmer din brunn:

Märk ut din brunn
Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Märk därför upp din slamavskiljare/slutna tank så att den lätt hittas. Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande som du placerar intill brunnen. Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med adress den tillhör. Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, ta kontakt med VIVAB i god tid innan. 
För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Gör vägen tillgänglig för slambil och slang
Slamavskiljaren/tanken ska vara lättillgänglig och vägen dit ska vara körbar för en stor slambil. Vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. För att säkerställa detta behöver den vara minst 3,5 meter bred och ha fri höjd på 4,5 meter. Tänk på att vägen behöver vara snöröjd och halkbekämpad vid halt väglag. Tillfartsvägen ska ha bärighet för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 26 ton. 

Det ska finnas vändmöjligheter så att slambilen inte behöver backa (annat
än kortare sträcka vid vändning). 

Se även till att sträckan där slangen läggs ut är fri från hinder såsom staket, murar och planteringar, då slangen rör sig under arbetet. Buskar och sly runt brunnen ska också tas bort så att man kan arbeta fritt runt den. Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen får inte överstiga 20 meter (om inte särskilda skäl föreligger). Om mer än 20 meter slang behöver användas tillkommer en avgift enligt gällande taxa.

Inga tunga eller farliga lock
Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning.

Jag har en sluten tank, vad gäller då?

Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning. 
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Se över din tank så att larm­anordningen fungerar.

Jag har en slamavskiljare, vad gäller då?

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan tömningen utförs. Vill du ha tömning mer sällan än en gång om året så ska du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att söka dispens:
Falkenberg, tfn 0346- 88 60 00, e-post: miljo.halsa@falkenberg.se
Varberg, tfn 0340- 882 66, e-post: mhn@varberg.se