Europa minskar avfallet - Vivab.info

Europa minskar avfallet-veckan

I år uppmanas du att tillsammans med andra agera för att skapa hållbara samhällen. Temat 2021 lyfter att vi alla måste bidra och engagera oss för att minska avfallet och skapa ett mer hållbart samhälle. Både som individer och organisationer. Tillsammans skapar vi förändringen! 


Följ oss på Facebook för tips

Denna vecka delar vi tips och råd på vår Facebooksida för att du med enkla förändringar i din vardag ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Kolla in våra filmer och kommentera gärna med fler bra tips via länken: Vivab på Facebook


Vad är Europa minskar avfallet-veckan? 

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som pågått under sista veckan i november sedan 2009. Varje år har ett tema kring att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. I år är temat hållbara samhällen. Läs mer på https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/vad-ar-forebyggande/europa-minskar-avfallet/

2021-11-20 00:01

Följ oss på Facebook