Återvinningsstation stängd vid Coop Breared, Varberg

Måndagen den 18 februari stängde återvinningsstationen vid Coop i Breared i Varberg. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. De hänvisar istället till återvinningsstationen vid idrottshallen på Danska vägen.
2019-02-20 14:56

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation