Bli en Minimeringsmästare - nu är anmälan öppen! - Vivab.info

Bli en Minimeringsmästare - anmäl dig nu!

Nu är anmälan öppen till Minimeringsmästarna 2021!
Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll i att minska sin miljöpåverkan genom att reducera avfall. Med tävlingen vill vi uppmärksamma avfallets roll i klimatfrågan. 

Läs mer på denna länk: Minimeringsmästarna 2021 och ansök senast 15 september!

2021-06-30 08:38

Minimeringsmästarnas hemsida

På Minimeringsmästarnas hemsida kan du läsa mer om tävlingen.
Besök minimeringsmästarna.se