Erbjudande om avloppsspolning kommer inte från VIVAB

Några av våra kunder har under den senaste tiden blivit uppringda av ett företag som erbjuder spolning av avloppsledningar. Det kan uppfattas som att uppdraget att spola ledningarna kommer från kommunen/VIVAB. Detta stämmer inte. 


VIVAB ansvarar för ledningsnätet fram till tomtgräns. Om vi behöver spola ledningar och det påverkar våra kunder meddelar vi det via brev eller sms. Vi ringer inte och erbjuder avloppsspolning som en tjänst.


2019-12-17 12:07