Utredning om dagvatten i Stråvalla - Vivab.info

Nu pågår en utredning om dagvattenhanteringen i Stråvalla

VIVAB har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i Varberg att ta fram ett förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Genom det nya verksamhetsområdet ska problem med översvämningar och avledning av dagvatten lösas.

Till grund för uppdraget finns en rapport som konsultföretaget AFRY tog fram under 2020. Rapporten utreder förutsättningarna för området, bedömning för behov av samlad dagvattenhantering samt föreslår ett geografiskt område för nytt verksamhetsområde för dagvatten. 


VIVAB ska nu redovisa ett förslag på verksamhetsområde till kommunstyrelsen senast 15 april 2021 och beslut om fastställande av verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige. Vi gör därför en dagvattenutredning som ska redovisa förslag på hur man kan lösa dagvattenhanteringen för ett nytt verksamhetsområde i Stråvalla. VIVAB kommer att skicka ut information till alla som ingår i det föreslagna verksamhetsområdet inom kort.


Läs mer om projektet här: Dagvatten i Stråvalla


2021-01-14 11:44

Vill du läsa mer?

På sidan för projektet finns mer information om hur du som fastighetsägare påverkas, länkar till information från VArbergs kommun mm.
Läs mer om projektet

Vill du veta mera?

Kontakta projektledaren:
Carina Henriksson carina.henriksson@vivab.info
Tel. 0757-27 42 34