Det är bara vatten - Vivab deltar i nationellt koncept - Vivab.info

Det är bara vatten - Vivab deltar i nationellt koncept för hållbar vattenanvändning

Vivab går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Budskapet är ”Det är bara vatten – det allra viktigaste vi har”. 

Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Ett första steg är att kommunicera och lyfta vattnets värde.” säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på Vivab. 

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. I Varberg och Falkenberg har vi under de senaste åren nått maxkapacitet på vattenverken vid perioder då många vattnar gräsmattor, fyller pooler och flyttar ut till sina fritidshus. 

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har fritidshus i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal och nationell utan även en global fråga.
 
I Sverige gör vi av med ungefär 140 liter vatten per person per dygn, medan i Danmark bara gör av med ca 100 liter per person per dygn. Kan de så kan väl vi? Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten bara rinna ut. Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli 1000-tals liter. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, fortsätter Margareta Björksund-Tuominen.

Konceptet bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. 


2021-04-29 11:00