Felsorterade förpackningar går upp i rök Mer kan återvinnas - så minskar du klimatpåverkan - Vivab.info

Felsorterade förpackningar går upp i rök. Mer kan återvinnas - så minskar du klimatpåverkan

Förpackningar går upp i rök istället för att sorteras rätt och återvinnas. Vi blir visserligen allt bättre på att sortera ut förpackningar i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Men fortfarande innehåller det gröna sopkärlet 30 procent förpackningar och det vi sorterar hamnar inte alltid på rätt plats.

- Vi ser tyvärr att många kommer in på återvinningscentralen med förpackningar som ska till återvinningstationen. Då hamnar dom i brännbart istället för att återvinnas. De flesta vill göra rätt och här ser vi att vi behöver öka kunskapen om hur systemet fungerar och vilken nytta du bidrar med för klimatet, säger Rebecka Kristensson, miljöassistent på Sandladans återvinningscentral.

Förpackningarna kan återvinnas

I stort sett alla förpackningar kan sorteras ut. Dessa ska du lämna på en av återvinningsstationerna, de obemannade och dygnet-runt-öppna stationerna där du kan lämna glas, metall, pappers- och plastförpackningar samt tidningar. När förpackningar istället hamnar på återvinningscentralen i brännbart går dom upp i rök, samma sak om du lägger dem i hushållssoporna.

- Vi vill minska vår klimatpåverkan och allra helst bidra till att vi återvinner så mycket material som möjligt. När du återvinner använder du materialet igen och det blir nya produkter. Annars behöver du ju använda och producera helt nytt material. Och när du bränner upp material bildas växthusgaser som vi behöver hantera. Det är inte längre hållbart att leva så, säger Rebecka Kristensson.

Fakta om förpackningar:

  • Andelen förpackningar i det brännbara grovavfallet på återvinningscentralerna (Vivabs) i Falkenberg och Varberg har minskat från 20 procent till 13 procent mellan åren 2017 och 2020.
  • Förpackningar till återvinningsstationerna (FTI) har ökat med drygt 10 procent mellan 2017 och 2020, från 47,6 till 52,7 kg/invånare och år.
  • Förpackningar som fortfarande slängs i det gröna sopkärlet - 30 procent av det totala innehållet år 2020.

Du hittar guide för att sortera rätt på:
2021-07-13 08:00