Möjlighet att yttra sig om vattenskyddsområdet för Nedre Ätran - Vivab.info

Möjlighet att yttra sig om vattenskyddsområdet för Nedre Ätran

Hör av er senast den 18 februari

Nu finns det chans att yttra sig om vattenskyddsområdet och föreskrifterna för Nedre Ätran. Lämna dina synpunkter senast den 18 februari. 


Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om kungörelsen här.


2020-12-16 10:00
Nedre Ätrans vattenskyddsområde har en egen webbplats. Där hittar ni mer information om projektet.

Gå till webbplats