Nu blir ditt matavfall lokalt producerad biogas! - Vivab.info

Nu blir ditt matavfall lokalt producerad biogas! 

VIVAB:s nya avfallsanläggning i Gödastorp är äntligen i drift.Det matavfall som samlas in i Varberg och Falkenberg transporteras nu till Gödastorp och blir lokalt producerad biogas. En miljösmart anläggning som möjliggör minskade koldioxidutsläpp.


Den nya avfallsanläggningen i Gödastorp består av två delar, en del där matavfallet förbehandlas och en del för omlastning av hushållsavfallet. Sopbilarna hämtar invånarnas brännbara hushållsavfall (det gröna kärlet) och matavfall (det bruna kärlet) samtidigt och tömmer kärlen i två olika fack. Fram till 30:e september omlastades allt avfall på en tillfällig plats i Torsholm i Falkenberg. Därefter fraktades matavfallet till Jönköping för att bli biogas. Men nu är det slut på långa transporter för vårt matavfall. Sedan i torsdags kör alla sopbilar till Gödastorp där det brännbara hushållsavfallet omlastas till stora containrar för vidare transport till förbränning i Halmstad. Matavfallet lämnas direkt till den nya förbehandlingsdelen i anläggningen där det förbereds för att kunna bli biogas i anläggningen bredvid.


- Nu kan vi äntligen omhänderta det insamlade matavfallet här hemma. Vi slipper de långa transporterna och kan istället stoltsera med att vårt matavfall blir lokalt producerad biogas, säger en nöjd Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. 


Anläggningen har uppförts av MTA och den nya förbehandlingsdelen har levererats och installerats av Retec. Spaden sattes i marken i slutet av förra året och projektet har löpt på som förväntat. En viss oro fanns att coronapandemin skulle försena projektet men tidsplanen har hållit hela vägen.


- Det känns mycket bra att anläggningen nu är i drift. Det har varit ett intensivt arbete för både oss och våra entreprenörer för att skapa denna fina anläggning, säger Agneta Johansson som har varit VIVAB:s projektledare för avfallsanläggningen i Gödastorp.


Förutom att vi nu ökar tillgången av lokalt producerad biogas blir det även stora miljövinster när det gäller koldioxidsutläpp. Den nya anläggningen möjliggör en årlig minskning av utsläppen med 2800 ton koldioxid tack vare minskade transporter. Att anläggningen bidrar till minskade utsläpp har även gjort att VIVAB fått bidrag från Klimatklivet, Klimatklivet är ett statligt stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 

Sopbil kör in i den nya anläggningen i Gödastopr

På bilden kör en sopbil in genom porten på anläggningen för att tömma det första lasset brännbart hushållsavfall för omlastning. 


2020-10-07 17:17

Bakgrund avfallsanläggning i Gödastorp

VIVAB har länge haft behov av en gemensam omlastningsstation för hushållsavfallet från både Varberg och Falkenberg. Till omlastningsstationen åker sopbilarna och tömmer sina fack. Det brännbara avfallet omlastas sedan till större containrar som transporteras vidare till förbränning. Tidigare omlastades även matavfallet och transporterades till Jönköping för produktion av biogas. Sedan 2013 har omlastningen skett på en tillfällig plats, vid Torsholm i Falkenberg.

Den nya avfallsanläggningen har, förutom plats för omlastning av hushållsavfallet, även en del för förbehandling av matavfallet. Att förbehandla matavfallet innebär att man finfördelar det, sorterar ut icke önskvärt material samt blandar det med vätska till en pumpbar så kallad ”slurry”. Slurryn kan sedan användas till biogasproduktion i den biogasanläggning som sedan tidigare finns i Gödastorp, den anläggningen drivs av Falkenbergs biogas.