Nu kan kaffesumpen läggas i matavfallet

Tidigare har VIVAB gått ut med informationen att inte lägga kaffesump i matavfallet utan i det brännbara hushållsavfallet. Detta eftersom Jönköpings Energi AB, den biogasanläggning som matavfallet skickas till, har befarat att kaffesumpen medför ett stort slitage på anläggningen. Utvärderingar visar nu att den mängd biogas som kan utvinnas väger upp det eventuella slitaget som blir på anläggningen.

Nu kan alltså kaffesumpen med filter läggas i den bruna påsen för matavfall. Även teblad och tepåsar i papper kan läggas i påsen, men eventuell metall eller plast från tepåsen ska sorteras bort.
2016-09-09 12:38