Nu skickas snart ansökan för nedre Ätrans vattenskyddsområde in till Länsstyrelsen

Skydda Ätran är ett projekt som handlar om att ta fram förslag på ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Efter drygt två års arbete är det snart dags att skicka in ansökan till Länsstyrelsen. Vi har under arbetets gång haft ett flertal informationsmöten och samråd där boende och verksamma i området har haft möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på det tänkta vattenskyddsområdet.

Hör av er senast 1 september

Nu är det sista chansen att höra av sig för ytterligare samråd. Fram till och med den 1 september kan man höra av sig för att lämna synpunkter eller önska ytterligare samråd.


Kontakta oss via: info@skyddaatran.se

Vad händer sen? 

Efter att ansökan skickats in kommer förslaget att skickas på remiss där berörda myndigheter och sakägare kommer få ytterligare chans att yttra sig. Efter detta kommer eventuella justeringar att göras innan vattenskyddsområdet fastställs. 

2018-06-14 09:05
Nedre Ätrans vattenskyddsområde har en egen webbplats. Där hittar ni mer information om projektet.

Gå till webbplats